HomeActueelPublicatiesAdvies te laat door storing e-mailverkeer

Advies te laat door storing e-mailverkeer

Geplaatst in
OR informatie 5 – mei 2014 – pag. 36-37

Een ondernemingsraad is gevraagd binnen een maand te adviseren, maar is net te laat vanwege e-mailproblemen. De ondernemer neemt zijn besluit onder het motto dat de or te laat is. Terecht?

De ondernemer vraagt aan de ondernemingsraad advies over een concept doorlopend sociaal plan dat voor een aantal reorganisaties moet gaan gelden. Omdat het advies van de or vier maanden uitblijft, stelt de ondernemer op 24 september 2013 het sociaal plan vast. De or heeft tegen dit besluit geen beroep ingesteld.
Op 26 september 2013 wordt de or advies gevraagd over het reorganisatieplan 2014. Afgesproken wordt dat de or voor 26 oktober 2013 een advies zal uitbrengen. Op 25 oktober laat de ondernemingsraad d.m.v. een sms aan de bestuurder weten dat hij vanwege e-mailproblemen het advies niet kan verzenden. Op 26 oktober om 10:19 uur deelt de bestuurder zijn besluit mee aan de ondernemingsraad. Op dezelfde dag om 23:48 heeft de ondernemingsraad negatief advies uitgebracht en een alternatief voorgesteld. De or gaat in beroep bij de Ondernemingskamer.

Ondernemingskamer
Ten eerste geeft de OK aan, dat in dit geschil het sociaal plan niet meer ter discussie staat. De ondernemingsraad heeft geen beroep ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het sociaal plan. Dat betekent dat bezwaren tegen dat plan bier niet meer aan de orde kunnen komen. Ook het feit dat het sociaal plan als bijlage zat bij de adviesaanvraag over de reorganisatie maakt het niet anders.
Ten tweede geeft de OK aan dat niet in zijn algemeenheid kan worden gezegd dat een termijn van een maand voor het uitbrengen van het advies bij een dergelijk voorgenomen besluit “gezien de gebruikelijke termijnen vrij ruim is”. De ondernemer wist door het sms-bericht dat de or een advies voorbereidde, dat hij dit op de afgesproken adviestermijn vrijwel had afgerond, maar dat de voorzitter van de or, die toen ziek thuis was, niet op het netwerk kon. komen. Het had onder die omstandigheden in redelijkheid op de weg van de ondernemer gelegen het besluit korte tijd uit te stellen om de or in de gelegenheid te stellen het advies alsnog uit te brengen. Daarom is het besluit kennelijk onredelijk.
Ten derde legt de OK de ondernemer geen voorzieningen op. Uitstel van uitvoering van de reorganisatie zou leiden tot verder oplopen van kosten, waardoor de financiële problematiek slechts zou worden verzwaard.

Commentaar
Uit deze uitspraak blijkt weer eens dat er geen algemene normen zijn voor een termijn voor uitbrengen van een advies. Een ondernemingsraad moet binnen een redelijke termijn adviseren. Dat is bij een reorganisatie niet zonder meer een maand. Als-er echter een termijn is afgesproken dan cliënt de or ook binnen die termijn te adviseren. Echter als de or niet in staat is binnen de afgesproken termijn advies uit te brengen, kan de ondernemer niet zonder meer zonder advies het besluit nemen. Hij zal zich ervan moeten vergewissen dat de ondernemingsraad inderdaad geen advies gaat uitbrengen en als de.or goede redenen voor zijn, de or nog wat respijt geven. Problemen met het e-mailverkeer kan zo’n reden zijn.

Hof Amsterdam (OK), 11 december 2013

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen