HomeActueelPublicatiesAdviesopdracht bij verkoop

Adviesopdracht bij verkoop

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) november 2020, p. 30.

Wij zijn een ondernemingsraad van een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. Wij maken deel uit van een groot Nederlands concern. Per toeval kwamen we erachter dat men momenteel onderzoekt of wij ‘in de etalage’ worden gezet. Daartoe zal op korte termijn een adviesopdracht worden verstrekt aan een deskundige. Wij willen als or betrokken worden bij de adviseur en bij de vraagstelling. Hoe krijgen wij dit voor elkaar?

Een verkoop van de onderneming is voor alle partijen, dus ook zeker voor de ondernemingsraad, een ingrijpend en complex proces. De belangen zijn vaak groot en voor veel or-leden geldt dat een verkoop van de onderneming een ‘once in a lifetime’-ervaring is.

Om maximale invloed te bereiken, zul je als ondernemingsraad moeten proberen zo vroeg mogelijk bij het verkoopproces betrokken te raken. Dit kan uiteraard langs informele weg, als de bestuurder bereid is om de ondernemingsraad al in een vroeg stadium te betrekken. Formeel gezien moet de bestuurder tijdens het tweejaarlijkse artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken mededeling doen over onder meer adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft. De verkoop van de onderneming is zo een adviesplichtig besluit.

Voor de ondernemingsraad is het verstandig om zich goed te laten informeren over de verschillende fases van een verkoop, zodat je niet achteraf ontdekt dat bepaalde besluiten de facto al zijn genomen. In veel verkooptrajecten wordt, voorafgaand aan een definitief besluit tot verkoop, een externe deskundige ingeschakeld die advies geeft over (een onderdeel van) de verkoop. Het is belangrijk dat de ondernemingsraad ook invloed kan uitoefenen op een dergelijke adviesopdracht en op de keuze voor de adviseur. Zowel de keuze voor de deskundige als de formulering van de vraagstelling geven namelijk vaak al enige richting in het verkooptraject dat volgt. Dit is onderkend in de Wet op de Ondernemingsraden. Artikel 25 WOR bepaalt, dat het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige over een adviesplichtig besluit, waaronder de verkoop van de onderneming, adviesplichtig is.

Als de ondernemingsraad ervan op de hoogte is dat men een verkoop overweegt, is het verstandig om de ondernemer er al op te wijzen dat hij, voor zover hij een adviesopdracht gaat verstrekken, de ondernemingsraad bij de keuze en de vraagstelling moet betrekken. Geregeld wordt deze stap al dan niet bewust overgeslagen, en dat kan later in het verkooptraject een kink in de kabel vormen. Dat is over het algemeen in niemands belang.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen