HomeActueelPublicatiesBesluiten zonder advies taboe

Besluiten zonder advies taboe

Actuele jurisprudentie in: OR Informatie maart 2011, , p. 42-43

Een ondernemer vraagt zijn or voor een bepaalde datum te reageren op de adviesaanvraag. De or kan dit niet garanderen. De datum verstrijkt, de ondernemer neemt zijn besluit. Mocht dit?

De ondernemer, APM Terminals Rotterdam, heeft advies gevraagd over het voornemen administratieve werkzaamheden op de afdeling Finance and Administration uit te besteden. De ondernemer hecht eraan dat de or voor 15 mei 2010 adviseert, voor het verstrijken van de zittingsperiode van de or. De or geeft op 6 mei aan dat hij de adviesaanvraag in zijn vergadering van 18 mei zal behandelen, maar garandeert niet dat voor het einde van de zittingsperiode een besluit zal worden genomen. De ondernemer gaat akkoord met verlenging van de termijn tot 18 mei. De or vergadert op 18 mei, maar brengt geen advies uit. De ondernemer neemt daarop op 19 mei het besluit tot uitbesteding. De or brengt op 20 mei een negatief advies uit.

Ondernemingskamer

De OK overweegt dat als uitgangspunt geldt dat de ondernemer die een voorgenomen besluit ter advisering aan de or heeft voorgelegd, mag overgaan tot het nemen van het besluit nadat advies is uitgebracht. Op dat uitgangspunt zijn weliswaar uitzonderingen denkbaar, maar daar is hier geen sprake van. De OK leidt uit de wel vaststaande feiten af dat het besluit is voorafgegaan door gebrekkige communicatie tussen partijen over de adviestermijn. Zo heeft de ondernemer de noodzaak voor het uitbrengen van een advies op uiterlijk 18 mei onvoldoende aan de or toegelicht. Het moest de ondernemer door de brief van 6 mei duidelijk zijn dat hij voor 18 mei geen advies kon verwachten. De ondernemer had na ontvangst van de brief (opnieuw) in overleg met de or moeten treden. Ook had hij voor het nemen van het besluit bij de or moeten informeren naar de stand van zaken. Aan de ondernemer kan worden toegegeven dat ook de or het initiatief had kunnen nemen op enig moment te overleggen over de precieze einddatum van de adviestermijn. Dit laat echter onverlet dat de onvolkomenheden in de communicatie de ondernemer zwaarder worden aangerekend. Immers, de zorgplicht om het medezeggenschapstraject te bewaken rust vooral op de ondernemer en het lag dus op zijn weg om een heldere en adequate communicatie na te streven. Daarin schoot hij tekort.

Commentaar
Een ondernemer mag niet besluiten zonder het advies van de or te hebben gekregen en een or moet binnen een redelijke termijn advies uitbrengen. Geregeld vindt er discussie plaats over de termijn van adviseren. Deze beschikking maakt duidelijk dat ondernemer en or gehouden zijn om goed te communiceren over (het belang) van een bepaalde termijn van adviseren. Een ondernemer die een besluit neemt zonder advies af te wachten, moet in ieder geval heel zorgvuldig en duidelijk met de or hebben gecommuniceerd over waarom het absoluut noodzakelijk is om voor een bepaalde datum te adviseren. Laat hij dit na, dan loopt hij een groot risico door de OK teruggefloten te worden.

Hof Amsterdam (OK)26 november 2010, LJN: BO5270

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen