HomeActueelPublicatiesContinuïteit

Continuïteit

Geplaatst in OR Informatie (rubriek #Durftevragen) mei 2018, p. 30.

Wij zijn de ondernemingsraad van een kleine zorginstelling. Over een aantal maanden zijn er or-verkiezingen gepland, terwijl juist rond dat tijdstip een reorganisatie zal plaatsvinden. Wij, de huidige ondernemingsraad, willen graag het adviestraject zelf afronden, aangezien wij ervaring hebben en ook op de hoogte zijn van de discussies die de afgelopen periode hebben gespeeld. Wat kunnen wij doen?

Een ondernemingsraad is niet statisch, maar verandert als gevolg van verkiezingen om de paar jaar. Dat heeft als voordeel dat er telkens een nieuwe dynamiek en nieuwe invalshoeken ontstaan. Een zekere mate aan continuïteit is echter wel prettig en komt de medezeggenschap vaak ook ten goede.

De WOR bepaalt in artikel 12, dat leden van de ondernemingsraad om de drie jaren tegelijkertijd aftreden. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken door in het reglement te bepalen dat leden om de twee of vier jaar tegelijkertijd aftreden. Ook kan het reglement bepalen dat afgesproken wordt dat om de twee jaren de helft van de or aftreedt. Dit laatste betekent, dat er in ieder geval sprake is van continuïteit van de medezeggenschap, aangezien de helft van de or ook na de verkiezingen aanblijft als lid. Wanneer dit niet in het reglement is bepaald, zal een wijziging hiervan pas in werking treden na de or-verkiezingen.

Uiteraard kunnen alle or-leden zich ook voor de volgende periode verkiesbaar stellen. Maar niet ieder lid zal zich opnieuw voor langere periode willen committeren aan de or, terwijl men wellicht wel bereid is om nog een periode van een aantal maanden aan te blijven om een traject af te ronden.

In dat geval gaat het om een verlenging van de zittingstermijn. De WOR geeft niet de mogelijkheid om als ondernemingsraad zelf de zittingstermijn te verlengen. Vanuit democratisch oogpunt is dit ook begrijpelijk. Soms is het echter in ieders belang om de zittingstermijn voor een bepaalde termijn wel te verlengen.

In de praktijk zie je, dat de ondernemingsraad en de bestuurder in dit soort gevallen afspreken dat de ondernemingsraad voor een bepaalde periode aanblijft om bijvoorbeeld het adviestraject goed af te kunnen ronden. Omdat je in feite in strijd handelt met de wet moeten er wel hele goede redenen zijn om de zittingstermijn zelf te verlengen. Het is dus van groot belang om dit ook met de achterban te bespreken. Daarbij is het verstandig om de termijn niet langer te verlengen dan redelijkerwijs noodzakelijk. Belanghebbenden, dat wil zeggen in de onderneming werkzame personen, de bestuurder, or-leden en vakbonden, kunnen hiertegen bezwaar maken. Zij kunnen een procedure starten bij de geschillencommissie of naleving van de wet vorderen bij de kantonrechter. Een dergelijke procedure is echter niet wenselijk wanneer je je als or juist moet focussen op bijvoorbeeld een ingrijpende reorganisatie.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen