HomeActueelPublicatiesCrisis. What crisis?

Crisis. What crisis?

Geplaatst in
Sprengers nieuwsbrief 4-2013

De krant stond er afgelopen week dan wel vol van, maar ik had het nog niet gelezen: Het Sociaal Akkoord! Met hoofdletters, want het is volgens Rutte ook nog eens een historisch akkoord. Ik onderschat u allen niet, maar ik gok toch dat de meesten van u Het Akkoord ook niet gelezen hebben.

Ik citeer maar eens wat, bladzijde 28:

“Sociale partners achten een voor werkgever en werknemer evenwichtige aanpassing van de ontslagbescherming nodig, om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt.

Zij gaan daarbij uit van de volgende doelstellingen:

  • Behoud systeem van adequate rechtsbescherming bij onvrijwillige beëindiging.
  • Meer nadruk in systeem op preventie van werkloosheid door incentives tot investeren in employability en van-werk-naar-werk voorzieningen.
  • Vereenvoudiging en grotere transparantie van procedures.
  • Grotere voorspelbaarheid verplichtingen en uitkomsten, daarmee ook het beroep op de rechter (met bijbehorende kosten) wordt geminimaliseerd.
  • Opheffen van huidige ongelijke behandeling van werknemers, samenhangend met de gekozen ontslagroute.
  • Dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit.
  • Een systeem dat juridisch deugdelijk is.
  • Voor wie nu al niet acuut is afgehaakt, gaan we dit toch even analyseren.

In de eerste zin staat dus dat een ‘evenwichtige aanpassing van de ontslagbescherming’ nodig is. Maar de eerste doelstelling is dan vervolgens het behoud van het systeem van adequate rechtsbescherming. Gaan we nu aanpassen of behouden?

Wat ‘incentives tot investeren in employability’ zijn? Als u het weet mag u het zeggen.

Vervolgens ben ik, net als u, natuurlijk erg voor vereenvoudiging en grotere transparantie van procedures. Daar hebben sociale partners en het kabinet dus wel een punt!

Mag ik de daarop volgende zin nog even herhalen: “Grotere voorspelbaarheid verplichtingen en uitkomsten, daarmee ook het beroep op de rechter (met bijbehorende kosten) wordt geminimaliseerd”. Als mijn oudste zoon (brugpieper van 13) zoiets zou opschrijven, ging ie linea recta zonder eten naar bed!

Vervolgens gaan we de huidige ongelijke behandeling van werknemers opheffen. Samenhangend met de gekozen ontslagroute, dat dan weer wel. Volgens mij bedoelen ze hier het afschaffen van het BBA. Kort gezegd: het vragen van een ontslagvergunning aan het UWV. Het woord ‘huidige’ is dan wel wat vreemd. Alsof die ongelijkheid pas sinds kort geldt, maar het BBA is toch echt van 1945.

Houd nog even dapper vol, lieve lezer, we zijn er bijna!

Joepie: we gaan dejuridiseren! En dat dan nog wel zonder het verlies van kwaliteit. Wie hier tegen is, maakt zichzelf bij voorbaat verdacht…

De uitsmijter is natuurlijk wat ons allen over de streep trekt: we gaan voor ’een systeem dat juridisch deugdelijk is’.

Dat klinkt mij als jurist en als mens als muziek in de oren! Sociale partners en het kabinet verwerpen een juridisch ondeugdelijk systeem… Werd hoog tijd!

De conclusie is helder: de crisis is uiterlijk in 2016 bezworen

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen