HomeActueelPublicatiesFaciliteiten

Faciliteiten

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) maart 2019, p. 27

Sinds enkele jaren ben ik lid van de ondernemingsraad van een middelgrote financiële dienstverlener en twee jaar geleden ben ik gekozen tot voorzitter van de or. Ik merk dat het or-werk veel meer tijd kost dan ik altijd heb gedacht. Hierdoor raak ik in de knel met mijn eigen werk. Kan ik eisen dat ik volledig word vrijgesteld zodat ik al mijn tijd kan besteden aan or-werk?

Ondernemingsraden hebben voldoende faciliteiten nodig om de or-werkzaamheden op een goede manier te kunnen vervullen. Artikel 17 WOR bepaalt dat de ondernemer bijvoorbeeld verplicht is om de or voorzieningen toe te staan die deze voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Als uitgangspunt heeft daarbij te gelden, zo bepaalt lid 2, dat de ondernemingsraad zo veel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd vergadert, uiteraard met behoud van salaris.

Artikel 18 van de WOR bepaalt dat de ondernemer verplicht is om leden van de or gedurende een jaar vrij te stellen voor een bepaald aantal uren voor zowel onderling beraad als voor overleg met andere personen. Het jaarlijks aantal vrije uren voor dit beraad en overleg moet door ondernemer en or gezamenlijk worden vastgesteld. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende or-leden.
Het is bijvoorbeeld logisch dat een voorzitter of een secretaris een grotere vrijstelling kent dan een ander or-lid. De WOR zegt hierover, dat het aantal uren moet worden vastgesteld op een zodanig aantal als voor de vervulling van de taak redelijkerwijs nodig is. Er geldt echter wel een minimum van 60 uren per jaar. Als voorzitter kun je een volledige vrijstelling dus niet eisen, hierover moet je in overleg treden. Je moet kunnen aantonen dat een volledige vrijstelling redelijkerwijs nodig is. Hiervan kan sprake zijn bij bijvoorbeeld een hele grote onderneming met veel advies- en instemmingstrajecten. Mocht de or er met de bestuurder niet uitkomen, dan kan – eventueel na bemiddeling door de bedrijfscommissie – een oordeel van de kantonrechter worden verzocht.

Je kunt je wel afvragen of een volledige vrijstelling van werk ten behoeve van or-werk wenselijk is. Zeker wanneer je een lange tijd lid bent van de or, bestaat het gevaar dat je de binding verliest met de collega’s. Daarnaast kan het zijn dat de kennis voor je oorspronkelijke functie verouderd raakt en je daardoor ook kwetsbaar wordt. Een or is immers een democratisch orgaan, en de kans bestaat dat je bij een nieuwe termijn niet wordt herkozen.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen