HomeActueelPublicatiesHaha!

Verschenen in Sprengers Nieuwsbrief 2.2020

Er wordt, zeker in deze barre tijden, relatief weinig gelachen door leden van ondernemingsraden. Dat valt mij op. Het is ook wel te begrijpen. Een gemiddeld lid van de ondernemingsraad is met gewichtige, serieuze zaken bezig. Hoe zit het met 1,5 meter in de onderneming, draagt iedereen wel het voorgeschreven mondkapje, hoe zit het met de reiskosten in Corona-tijd? U herkent dat vast.

De vergadering openen met een kwinkslag. Het werd u niet in dank afgenomen. Toen u een punaise op de stoel van de voorzitter had gelegd leidde dit tot boze gezichten. Het voorstel om iedere vergadering te beginnen met 3 minuten schateren werd unaniem afgewezen.

Humor lijkt niet weggelegd te zijn voor de medezeggenschap. Toch blijkt uit veel onderzoek dat humor, al dan niet tot uitdrukking komend in gelach, in veel opzichten positief werkt. Het blijkt goed te zijn voor de kwaliteit van vergaderen en goed te zijn voor de kwaliteit van besluitvorming. Ook uw bestuurder doet liever zaken met een ondernemingsraad waarin de humor een factor van belang is.

Hoe nu de humor te introduceren in de ondernemingsraad? Denkbaar is dat ieder OR-lid een mop moet vertellen aan het begin van de vergadering. Een andere variant is dat ieder OR-lid iets geks moet doen, bijvoorbeeld met een fopneus of kunst flaporen. Wie kan het gekste gezicht kan trekken, al dan niet lijkend op de bestuurder? Een lachzak die wordt geactiveerd na iedere spreker. Het kost natuurlijk tijd, tijd die echter dubbel en dwars wordt terugverdiend wanneer de serieuze zaken op tafel komen.

Moet u nu een klein beetje lachen, dan is dat een goed teken. Haha!

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen