HomeActueelPublicatiesIedereen verkiesbaar?

Iedereen verkiesbaar?

Geplaatst in
Sprengers nieuwsbrief 3-2013

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat als doel heeft een drempel weg te nemen voor werknemers die zich verkiesbaar willen stellen voor de ondernemingsraad.

Nu is het zo dat een werknemer 30 handtekeningen moet verzamelen om zichzelf verkiesbaar te stellen. Vakbonden mogen wel direct kandidaten aanleveren, zonder eerst handtekeningen te verzamelen. Dit amendement laat de eis om 30 handtekeningen te verzamelen vervallen. Zodoende is iedere werknemer in de gelegenheid zichzelf verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad zonder hiervoor afhankelijk te zijn van een vakbond of 30 handtekeningen. Als dit ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen en de wet wordt gewijzigd heeft dat voor elke OR consequenties.

In het reglement van de OR zal over het algemeen opgenomen zijn hoeveel handtekeningen er nodig zijn voor de indiening van de zogenaamde vrije lijsten. Artikel 9 van de WOR geeft aan dat hiervoor maximaal 30 handtekeningen nodig zijn. In de Kieswet staat overigens een vergelijkbare bepaling die voorschrijft dat bijvoorbeeld bij Tweede Kamerverkiezingen er minstens 30 verklaringen van kiezers moeten zijn waarin zij aangeven dat zij de lijst ondersteunen. In de toekomst hoeft dat bij OR-verkiezingen dus niet meer. Dat houdt dan ook in dat elke OR zijn reglement er op na zal moeten slaan. Het vereiste dat kandidatenlijsten pas geaccepteerd worden als daarbij voldoende handtekeningen zijn verzameld zal geschrapt moeten worden. In beginsel kan dus iedere werknemer die verkiesbaar is zich ook verkiesbaar stellen. Dat zal dan ook gelden voor het vakbondslid dat door zijn vakbond niet op de kandidatenlijst is gezet. Dit lid kan dan zichzelf kandidaat stellen zonder dat hij 30 handtekeningen nodig heeft.

Het voorstel is bedoeld om het gemakkelijker te maken zich te kandideren in de hoop dat werknemers dat voortaan ook sneller zullen doen. Of dat het effect van de aankomende wetswijziging is, zal in de praktijk moeten blijken.

Hoe dan ook, de OR zal aan het werk moeten en zijn reglement moeten wijzigen zodra het voorstel wet is geworden!

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen