HomeActueelPublicatiesImpasse

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) februari 2019, p. 35

Wij zijn een ondernemingsraad van een middelgrote onderneming. Sinds ongeveer twee jaar hebben wij een nieuwe bestuurder en plots zijn wij in discussies terechtgekomen over onderwerpen die met onze oude bestuurder snel konden worden opgelost. Er is inmiddels een gebrek aan vertrouwen ontstaan en we weten niet hoe we verder moeten. Wat raadt u ons aan?

Het gebeurt vaker dat de verhoudingen wat moeizaam lijken te worden na aantreding van een nieuwe bestuurder. De kans hierop is groter wanneer met de vorige bestuurder een goede verstandhouding bestond. Or en bestuurder waren dan immers al goed op elkaar ingespeeld en iedereen wist wat men van elkaar kon verwachten.

Bij het aantreden van een nieuwe bestuurder zal je weer moeten toewerken naar een dergelijke relatie. De ervaringen van een bestuurder kunnen uiteraard ook gekleurd zijn door (negatieve) ervaringen met andere ondernemingsraden. Over het algemeen is het goed om van begin af aan heldere werkafspraken te maken, en uit te spreken welke wederzijdse verwachtingen er bestaan. Voor de bestuurder geldt dat hij in ieder geval alle wettelijke verplichtingen zal moeten nakomen. En daar kan de or de bestuurder ook aan houden.

Op enig moment kan een situatie ontstaan waarbij je als or en bestuurder in een impasse terecht komt. In sommige gevallen zal de or zijn tanden moeten laten zien en een juridische procedure moeten starten. Dit is in ieder geval verstandig indien je het niet eens wordt over de inhoud van een kwestie en er belangen van de achterban op het spel staan. De mogelijkheid bestaat om het geschil eerst aan de bedrijfscommissie voor te leggen in plaats van direct naar de kantonrechter te stappen. Een bedrijfscommissie is ingesteld op grond van de WOR en bemiddelt bij geschillen op het gebied van medezeggenschap.
Een or en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. De bedrijfscommissie bemiddelt en als de bemiddeling niet slaagt, geeft zij advies. Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich tot de kantonrechter wenden.

Soms zijn de (persoonlijke) verhoudingen niet meer goed waardoor er geen sprake meer is van effectieve medezeggenschap. Het kan slim zijn om onder begeleiding van een mediator op zoek te gaan naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Bij mediation is er ook ruimte voor emoties, waardoor het onderling begrip kan worden hersteld. Alleen onder die voorwaarde kan er daadwerkelijk sprake zijn van effectieve medezeggenschap.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen