HomeActueelPublicatiesKroniek medezeggenschapsrecht juli 2018- juli 2019

Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2018- juli 2019

Artikel uit Tijdschrift Recht en Arbeid, Afl. 1, januari 2020 (TRA 2019/109)

In deze kroniek zal ik de ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht in het afgelopen jaar in kaart brengen. Aandacht zal worden besteed aan ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving (par. 1), het adviesrecht (par. 2), het instemmingsrecht (par. 3) en tot slot zal nog aandacht worden besteed aan rechtspraak over Europese ondernemingsraden (par. 4).

1. Wetgeving

In de loop van dit kroniekjaar zijn twee wetswijzigingen in de WOR van kracht geworden:

– Aan art. 23 lid 2 WOR is toegevoegd de verplichting in ondernemingen met meer dan 100 werknemers om ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering over de hoogte en de inhoud van de in art. 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te overleggen…. Lees het hele artikel

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen