HomeActueelPublicatiesNieuwe bestuurder

Nieuwe bestuurder

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen), september 2018, p.15

Onze bestuurder gaat binnen enkele maanden met pensioen, heeft hij in de laatste vergadering aangekondigd. Volgende maand staat reeds een aantal gesprekken gepland met kandidaten voor de opvolging. De or is niet bij de selectie betrokken en ook niet uitgenodigd bij de gesprekken. De or wil echter graag betrokken worden bij de keuze voor de nieuwe bestuurder. Hoe zit dit juridisch en welke stappen kan de or nemen?

Een bestuurder is een belangrijke, richtinggevende persoon binnen de onderneming. Hij bepaalt in grote mate de gang van zaken in de onderneming. De ondernemingsraad heeft om die reden dan ook het recht om advies uit te brengen over de aanname van een bestuurder van de onderneming. Dit volgt uit artikel 30 van de WOR.

Het advies moet tijdig worden gevraagd, zodat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit betekent dat in ieder geval gewacht moet worden met de benoeming van de bestuurder totdat de or advies heeft uitgebracht. Daarbij geldt uiteraard, dat hoe eerder de or in het proces betrokken wordt, des te waardevoller het advies van de or zal zijn. Indien de or naar zijn mening niet vroeg genoeg wordt betrokken in het proces, kan hij gebruik maken van het initiatiefrecht. Daarmee kan de or de uitgangspunten en eisen kenbaar maken waaraan naar zijn oordeel de nieuwe bestuurder dient te voldoen. Op die manier kan de or reeds in het voortraject een rol spelen.

Bij het vragen van advies moet de ondernemer de or in kennis stellen van de beweegredenen van het voorgenomen besluit, en moet informatie worden verstrekt over de te benoemen bestuurder. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om het cv van de kandidaat. Ook kan de or verzoeken om een gesprek met de voorgenomen kandidaat. Het adviesrecht over de benoeming van een bestuurder is minder zwaarwichtig dan het adviesrecht van artikel 25 WOR. Zo geldt de opschortingstermijn van een maand niet, voor het geval het schriftelijke besluit afwijkt van het advies van de ondernemingsraad. Daarnaast heeft de or niet de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Indien de or in het geheel niet om advies is gevraagd bij de benoeming van een bestuurder, dan kan de or zich tot de kantonrechter wenden en kan de ondernemer verplicht worden om alsnog om advies te vragen. Een prettige start met de nieuwe bestuurder is dat echter niet. Het verdient dan ook aanbeveling om als or te proberen zo vroeg mogelijk in het traject aan te schuiven als gelijkwaardige gesprekspartner.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen