HomeActueelPublicatiesNOW en ontslag

NOW en ontslag

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) Mei 2020, p. 30.

Ons bedrijf is erg geraakt door de wereldwijde corona-crisis en we hebben te maken met een omzetverlies van circa 50%. Ons bedrijf is in aanmerking gekomen voor de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Nu wil onze bestuurder toch gaan reorganiseren en werknemers ontslaan. Dit mag toch niet?

De NOW heeft als doel om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van het loon van de werknemers. Bovenop het bedrag van de loonsom komt nog een opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals pensioenpremies, verzekeringspremies en vakantiegeld. De twee belangrijkste verplichtingen voor werkgevers om gebruik te maken van de NOW zijn i) de inspanningsverplichtingen om de totale loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en ii) geen ontslagaanvragen indienen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Van de werkgever wordt dus verlangd dat hij zich, bij de aanvraag van de NOW, eraan committeert om in de periode van 18 maart tot en met 31 mei geen verzoek bij het UWV in te dienen voor toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt, zal UWV deze aanvraag toch in behandeling nemen en daarop beslissen. Het niet nakomen van de verplichting heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie, aangezien er een bedrag in mindering wordt gebracht. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
Het loon over de maand januari van de werknemer voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd wordt vermeerderd met 50%. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met drie (aangezien de subsidie betrekking heeft op 3 maanden) en vermenigvuldigd met de opslag van 30% en vervolgens vermenigvuldigd met 0,9 (percentage van de subsidieverlening). Dit hele bedrag wordt in mindering gebracht op de loonkostensubsidie. Voor een werknemer met een salaris van €2.500,- in de maand januari betekent dit een vermindering van €2.500,- x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = €13.162,50.

Het is goed om te weten, dat deze boete ook betaald moet worden, wanneer de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt en die vervolgens door het UWV wordt afgewezen.
Het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV is dan ook risicovol en kan grote gevolgen hebben voor de te ontvangen subsidie. Het is dan ook verstandig om als ondernemingsraad kritisch te zijn over een reorganisatie gedurende de NOW-periode en in veel gevallen te adviseren om een reorganisatie uit te stellen tot na de NOW-periode. Op die manier kan het doel van de NOW ook bereikt worden.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen