HomeActueelPublicatiesPijnlijke misser

Pijnlijke misser

Geplaatst in
SNB 1-2015

Sinds 19 juli 2013 is artikel 36 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Moest je daarvoor als ondernemingsraad nog eerst verplicht de bemiddeling van de bedrijfscommissie inroepen voordat je naar de kantonrechter kon, na 19 juli hoefde dat niet meer. Ik vond dat wel een verbetering, want die verplichte bemiddeling kwam vaak niet veel verder dan het advies van de bedrijfscommissie ‘dat partijen nog maar eens om de tafel moesten gaan zitten’.

In september 2013 stond ik met een OR voor de kantonrechter in Utrecht. De advocaat van de ondernemer betoogde dat de OR niet-ontvankelijk was omdat de bemiddeling van de bedrijfscommissie niet was ingeroepen. Nog voordat ik kon roepen dat de wet gewijzigd was en bemiddeling dus niet meer nodig, maakte de kantonrechter deze advocaat op charmante wijze duidelijk dat dit niet meer hoefde. Hij vroeg of zij bedoelde dat het conflict eigenlijk al vóór 19 juli bestond en dat zij daarom van mening was dat de wetswijziging van 19 juli niet gold in deze zaak. De advocaat bloosde wat en liet het beroep op niet-ontvankelijkheid maar snel vallen.

Dat het belangrijk is om je vak een beetje bij te houden bleek deze maand uit een uitspraak van de kantonrechter Almelo in een zaak die was aangespannen door de OR van de pluimveeslachterij Plukon. De OR wenste dat de kantonrechter uit zou spreken dat Plukon de kosten van de door hem ingeschakelde externe deskundige zou betalen. Ik vermoed dat beide advocaten het woord bedrijfscommissie niet in de mond hebben genomen.

Ik stel mij zo voor dat de kantonrechter na de zitting achter zijn bureau is gaan zitten en zijn editie uit 2013 van het boek Inzicht in de Ondernemingsraad opensloeg bij (het oude) artikel 36 WOR. En toen begon hij verwoed te tikken:
“Dit artikel is van openbare orde; de rechter dient ambtshalve te onderzoeken of bemiddeling van de bedrijfscommissie is gevraagd. In het onderhavige geval is gesteld noch gebleken dat partijen eerst bij de bedrijfscommissie zijn geweest voor bemiddeling als bedoeld in art. 36 WOR.
De kantonrechter zal de ondernemingsraad daarom niet ontvankelijk verklaren.”

Pijnlijk. Lijkt me een bespreekpuntje tijdens zijn functioneringsgesprek. En voor de OR’en in de buurt van Almelo: mocht je naar de kantonrechter gaan, zeg er dan even bij dat je inderdaad niet langs de bedrijfscommissie bent gegaan en lees dan even het nieuwe artikel 36 voor!

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen