HomeActueelPublicatiesPrivacy en ziekte (1)

Privacy en ziekte (1)

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) mei 2019, p. 33

Wij worden als ondernemingsraad soms benaderd door werknemers met vragen over de wet- en regelgeving bij ziekte. Wij merken dat de Algemene verordening gegevens (AVG) ertoe heeft geleid, dat medewerkers zich meer bewust zijn van hun privacy. Hoe zit dat nou precies met de privacy van zieke werknemers? Meer specifiek: wat moet een medewerker aan zijn werkgever vertellen over zijn ziekte?

Het eerste moment in een ziektetraject is over het algemeen de ziekmelding door de werknemer. Medewerkers moeten zich ziekmelden volgens het geldende verzuimprotocol. Medewerkers zijn bij de ziekmelding niet verplicht te vertellen wat de aard en oorzaak is van ziekte. Dat oordeel moet aan de bedrijfsarts worden overgelaten. Bij de ziekmelding zie je in de praktijk nog weleens, dat medewerkers wel open zijn over de aard van ziekte. In gezonde arbeidsverhoudingen is daar normaal gesproken ook niets op tegen. Vervolgens wordt deze informatie (met alle goede bedoelingen) rondgemaild of geregistreerd. Dit is echter niet toegestaan. De enige gegevens die mogen worden gevraagd aan de zieke werknemer en die mogen worden geregistreerd volgens de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens uit 2016 zijn:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

In feite is dit een verschuiving: voorheen mocht een werkgever ook vragen naar de beperkingen van de werknemer, zoals bijvoorbeeld niet kunnen lopen of staan. In de praktijk gebeurt dit echter nog steeds.
Voor werkgevers is het van groot belang om te weten of de medewerker echt ziek is en dus of hij of zij recht heeft op doorbetaling van het loon terwijl niet wordt gewerkt. Een werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts, want alleen hij of zij kan een oordeel geven over de vraag of iemand in staat is om zijn werk te verrichten. De bedrijfsarts heeft beroepsgeheim en mag deze informatie dus niet delen met de werkgever. De bedrijfsarts mag alleen informatie verstrekken die nodig is om te bepalen of iemand recht heeft op loon, en om een beslissing te nemen over de verzuimbegeleiding en de re-integratie.

Voor de ondernemingsraad geldt het advies om te onderzoeken, in hoeverre het verzuimprotocol op orde is, en na te gaan op welke manier met gegevens over zieke medewerkers wordt omgegaan. De eerder aangehaalde Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn goed leesbaar en kunnen van pas komen. Ze zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen