HomeActueelPublicatiesUitstel verkiezingen door corona

Uitstel verkiezingen door corona

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) juni 2020, p. 29.

De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de verkiezingen van een nieuwe ondernemingsraad. Door de maatregelen als gevolg van de corona-pandemie denken wij deze verkiezingen niet met de benodigde zorgvuldigheid te kunnen organiseren. Kunnen wij de verkiezingen uitstellen?

n principe is het niet mogelijk dat de ondernemingsraad tijdens de eigen zittingsperiode besluit om or-verkiezingen uit te stellen. Dit zou betekenen dat de zittende ondernemingsraad zijn eigen mandaat verlengt. Dat is in strijd met de WOR en het or-reglement. De ondernemingsraad is democratisch gekozen voor een bepaalde periode, en met het oog op de legitimiteit tijdig zullen er verkiezingen moeten worden georganiseerd.

Er kunnen zich echter bijzondere situaties voordoen, waarin uitstel van de verkiezingen en daarmee verlenging van de zittingstermijn van de ondernemingsraad wel als redelijk wordt gezien. Veel ondernemingsraden worstelen op dit moment met de verkiezingen. Sommige vrezen dat zij onvoldoende tijd hebben om de verkiezingen te organiseren, andere zijn vanwege het thuiswerken van collega’s genoodzaakt om de verkiezingen op een heel andere wijze te organiseren. En dan bestaat er nog een groep ondernemingsraden die vreest door de maatregelen onvoldoende in de gelegenheid te zijn om collega’s enthousiast te maken om zich verkiesbaar te stellen.
Indien de ondernemingsraad het voornemen heeft om de verkiezingen uit te stellen zijn een aantal zaken van belang.

Allereerst moet er sprake zijn van een hele goede reden voor het uitstellen van de verkiezingen. Een verlenging van de zittingsperiode zal verder moeten worden afgestemd met de bestuurder. De bestuurder is de overlegpartner van de ondernemingsraad en het is noodzakelijk dat de bestuurder de ondernemingsraad blijft erkennen als gesprekspartner. Ook zullen de vakbonden en de medewerkers moeten worden geraadpleegd. Zij zijn belanghebbenden, en kunnen op grond van de WOR ook bezwaar maken tegen de verlenging. Dit moet worden voorkomen.
Ervaring leert dat bezwaren kunnen worden voorkomen of weggenomen met goede communicatie en goede uitleg over de verlenging van de zittingstermijn. Tenslotte is het van belang dat een verlenging van de zittingsperiode alleen voor een bepaalde duur mogelijk is, met over het algemeen een maximum van 6 maanden.
Voordat het besluit tot uitstel van de verkiezingen wordt genomen verdient het wel aanbeveling om eerst te kijken wat wél mogelijk is. Werkwijzen kunnen vaak wel worden aangepast, zo laat deze periode zien, en wellicht bieden online verkiezingen, webinars en videobellen een uitkomst. Uiteraard zal dit bij de ene onderneming makkelijker zijn dan bij de andere. In sommige perioden vergt democratie nu eenmaal nog meer tijd en energie dan normaal.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen