HomeActueelUitsprakenEUROPE COMBINED TERMINALS B.V. (ECT)

EUROPE COMBINED TERMINALS B.V. (ECT)

Samengevat vordert ECT om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair de Bonden te verbieden met ingang van het wijzen van dit vonnis, althans binnen twee uur na betekening daarvan, over te gaan tot het uitroepen tot, organiseren van en/of het ondersteunen van werkstakingen of werkonderbrekingen en/of enige andere actie welke tot verstoring van de werkzaamheden bij ECT mocht leiden en voorts de Bonden te bevelen om reeds gedaan aankondigingen c.q. oproepingen c.q. stemverklaringen terzake in te trekken en haar leden op te roepen niet deel te nemen aan acties als bedoeld;

subsidiair: de Bonden te bevelen met ingang van het wijzen van dit vonnis, althans binnen twee uur na betekening daarvan, om bij het uitroepen tot werkstakingen of werkonderbrekingen of enige andere actie welke tot verstoring van de werkzaamheden bij ECT mocht leiden, deze aan ECT uiterlijk 7 dagen, doch tenminste 3 dagen, althans zoveel dagen als de president billijk mocht achten vooraf schriftelijk aan te kondigen.

Dit alles, zowel primair als subsidiair op straffe van een dwangsom van fl. 1.000.000,00 voor elk handelen of nalaten in strijd met dit verbod of bevel en fl. 100.000,00 voor ieder uur dat een eventuele overtreding voortduurt, met veroordeling van de Bonden in de kosten van dit geding.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2001:AB1816

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Rudi van der Stege

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen