HomeActueelUitsprakenStichting Zorgspectrum

Stichting Zorgspectrum

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst – voldaan aan re-integratie-verplichtingen

Werkgeversverzoek ontbinding arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werkneemster. Werkneemster zou niet aan haar re-integratieverplichtingen voldoen, door niet in te stemmen met een 2e spoortraject. Het UWV heeft een ontslagaanvraag op deze grond geweigerd, omdat volgens de arbeidsdeskundige gedurende het 1e jaar medewerking aan het 2e spoor niet verwacht mag worden indien werknemer daar niet mee instemt, en voorts omdat een te korte bedenktijd is gegeven voor de beslissing op het aanbod van een proefplaatsing. Mede op grond van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter is werkneemster niet in die mate tekortgeschoten dat ontbinding gerechtvaardigd is.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:3247

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Erica Wits

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst – voldaan aan re-integratie-verplichtingen

Laat ons u bellen