HomeActueelUitsprakenTNT N.V.

TNT N.V.

Deelneming voor meer dan 50% in het geplaatste kapitaal van een vennootschap (in casu joint venture). Behoort een dergelijk onderneming opgenomen te worden in “een groep verbonden ondernemingen” voor wie ex artikel 33 WOR een centrale ondernemingsraad kan worden ingesteld. Meerderheidsaandeelhouder heeft in casu geen overwegende zeggenschap. Geen opname van de ondernemingsraad van de onderneming in de medezeggenschapsstructuur van de meerderheidsaandeelhouder.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ3431

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Loe Sprengers

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen