| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Annette
Terpstra

Ik houd me bezig met individueel arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Zowel werkgevers als werknemers sta ik bij. Samen met een cliënt opkomen voor diens belangen maakt de cliënt mondiger. Dat vind ik erg mooi aan mijn vak. En het bevordert de gelijkwaardigheid tussen partijen, zeker als de wederpartij een overheidsinstantie is.

In het voeren van procedures bij de bestuursrechter, kantonrechter en de Centrale Raad van Beroep heb ik uitgebreide ervaring. Daarnaast sta ik vaak cliënten bij in procedures bij verschillende bestuursorganen, waaronder het UWV.

IK BEHARTIG NIET MIJN EIGEN BELANGEN MAAR DIE VAN EEN ANDER EN DAT MAAKT VOOR MIJ EEN ZAAK PER DEFINITIE BELANGRIJK

Een cliënt die tevreden naar huis gaat: daar zet ik mij graag en voor de volle 100% voor in. Ik ga oplossingsgericht te werk, maar soms is procederen toch noodzakelijk. Samen met mijn cliënt bereid ik de zitting voor, om zijn kant van het verhaal zo goed en helder mogelijk naar voren te brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat het voor mijn cliënten, mijn collega’s en mijzelf van grote waarde is dat Sprengers Advocaten een gespecialiseerde praktijk heeft. Dit komt de kwaliteit van dienstverlening ten goede. Dat hoor ik ook van cliënten. De gespreide expertise binnen kantoor maakt dat breed en diepgaand kan worden overlegd over mogelijke oplossingen.

Behalve een rechtenstudie, waarin ik mij specialiseerde in ondernemingsrecht en internationaal publiekrecht, heb ik de Bachelor Duitse Taal en Cultuur voltooid. Ik studeerde aan de Humboldt-Universität in Berlijn, een studie die mij zeer gevormd heeft.


Annette Terpstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Annette Terpstra

3 december 2021
Vervanging
13 oktober 2021
MURW
27 september 2021
Individuele kwesties
11 juni 2021
Gluurapparatuur
Meer publicaties