| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Gabi
Stouthart

Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Mijn kennis van en ervaring met verschillende facetten van de arbeidsverhouding zorgen ervoor dat ik mijn cliënten breed kan adviseren en proactief met hen kan meedenken. Van cliënten hoor ik vaak dat ze dat heel prettig vinden.

Zowel individuele werknemers en ambtenaren als ondernemingsraden en werkgevers sta ik bij. Gestructureerd help ik hen om procedure, strategie en doelen helder te krijgen. Ik adviseer en procedeer over complexe, soms ook principiële onderwerpen, maar voor eenmalige adviezen kunt u ook bij mij terecht.

Ik vind het erg belangrijk dat werknemers en ondernemingsraden serieus worden genomen en maak me er graag sterk voor dat met hun belangen, en in het bijzonder ook die van de meer kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zorgvuldig wordt omgegaan.

HELDER COMMUNICEREN MET MIJN KLANT EN WEDERPARTIJ VIND IK NIET ALLEEN BELANGRIJK MAAR OOK VANZELFSPREKEND EN IK KRIJG ER VEEL DOOR GEDAAN

Regelmatig geef ik scholing aan ondernemingsraden, bijvoorbeeld over het sociaal plan en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR daarbij. Voor SBI Formaat verzorg ik al enkele jaren de cursus “WOR voor Beginners”.

In september 2017 heb ik mijn opleiding tot mediator succesvol afgerond. Naast mijn praktijk als advocaat treed ik nu ook op als geregistreerd Mfn mediator. Ik richt mij als mediator met name op arbeidsconflicten en conflicten tussen OR en bestuurder, maar ook op interne conflicten van een OR.

Ik ben ervan overtuigd dat bij sommige conflicten mediation een goede manier is om tot een oplossing te komen. Voorwaarde daarbij is wel dat de partijen zich committeren aan de mediation en bereid zijn tot onderhandeling. Als mediator zal ik – als onafhankelijke procesbegeleider – de belangen van beide partijen in beeld brengen. Partijen zullen onder mijn begeleiding op zoek gaan naar de beste oplossing voor beiden. Naar mijn oordeel kan mediation van grote waarde zijn, juist in situaties waarbij beide partijen nog in de toekomst verder met elkaar moeten. Denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende en zijn medewerker, of een OR met zijn bestuurder. Als de oplossing via mediation kan worden bereikt, is een gang naar de rechter bovendien niet meer nodig. Mediation is overigens ook mogelijk indien partijen hebben besloten dat een samenwerking niet meer mogelijk is, maar partijen het einde van het dienstverband of samenwerking wel goed en in overleg willen regelen, de zogeheten exit mediation.

Omdat ik als advocaat veel ervaring heb met het medezeggenschapsrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht, zal ik als mediator goed de partijen kunnen begeleiden bij het bespreken van hun belangen en bij het proces waarbij de partijen komen tot een uitkomst die voor beiden optimaal is. Bij het vinden van oplossingen is mijn kennis van de betreffende rechtsterreinen een mooie bijkomstigheid.

Ik zal als mediator werken op basis van Mfn gedragsregels.


Gabi Stouthart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden Arbeidsmediation, Collectief ontslag en Medezeggenschap). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.