| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Jasper
de Waard

Mijn specialisaties zijn ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Ik heb veel ervaring in het adviseren van werkgevers, maar ook van werknemers/ambtenaren en ondernemingsraden. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van ontslagrecht. Zo adviseer ik over beëindiging van het dienstverband, ontslag op staande voet, disciplinaire maatregelen en onvoorwaardelijk strafontslag bij ambtenaren. In al deze onderwerpen heb ik uitgebreide proceservaring. Ook adviseer ik over medezeggenschapsrechtelijke aspecten, zoals primaat van de politiek bij ondernemingsraden in de publieke sector.

Niet alleen de juridische aspecten maken het arbeidsrecht voor mij zo boeiend. Dat er bij conflicten vaak ook emotionele aspecten een rol spelen maakt het noodzakelijk dat ik als advocaat ook een sociale antenne heb. Mijn grote rechtvaardigheidsgevoel zorgt ervoor dat ik in elke zaak maximaal wil presteren en er alles uit wil halen wat er in zit. De ongelijkwaardigheid van partijen die in mijn vakgebied vaak aan de orde is zorgt ervoor dat ik extra gemotiveerd ben om voor mijn cliënten niet alleen de juridische maar ook sociaal beste oplossing te vinden.

Een goede arbeidsrechtadvocaat moet ook een sociale antenne hebben

Procederen vind ik een mooi onderdeel van mijn vak, maar het belangrijkste vind ik dat een cliënt de overtuiging heeft dat hij of zij door mij professioneel, naar eer en geweten en met volle inspanning is bijgestaan. Ik vind het belangrijk dat er bij Sprengers Advocaten intensief en diepgaand vakoverleg is. Daardoor kan ik mij als advocaat blijven ontwikkelen.

Voor mijn komst bij Sprengers Advocaten was ik als jurist werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar, met als specialisatie arbeids- en ambtenarenrecht. Namens mijn cliënten trad ik vaak op in procedures bij de kantonrechter, de bezwarencommissie, de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep.


Jasper de Waard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioenen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.