| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Lars
van Westerlaak

Ik ben advocaat sinds 2003. Medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht zijn de terreinen waarin ik gespecialiseerd ben en hierin heb ik vooral binnen bedrijfsleven, overheid en zorg veel ervaring. Zowel ondernemingsraden als werkgevers en werknemers sta ik bij.

Voor welke cliënt ik ook optreed, ik ben me er steeds van bewust dat het om ingrijpende zaken kan gaan. In medezeggenschapskwesties zijn de belangen vaak groot en kan de groepsdynamiek heftig zijn. Dat maakt dit rechtsgebied voor mij juist interessant. Net als het bepalen van de strategie en tactiek die voor mijn cliënt het beste resultaat opleveren en de creativiteit die dit van mij als advocaat vergt.

LIGT ER NA ONDERHANDELINGEN EEN MOOI CONVENANT WAARIN HET DOEL DAT IK NAMENS MIJN CLIËNT NASTREEFDE IS VASTGELEGD, DAN GA IK ZEER TEVREDEN NAAR HUIS

Treed ik op als regisseur die een procedure in goede banen moet leiden, dan merk ik dat mijn cliënten zeer gebaat zijn bij mijn specialistische kennis en ervaring. Of het nu gaat om een procedure bij de Ondernemingskamer, onderhandelingen of om een ontslagprocedure of concurrentiebeding bij de kantonrechter: in elke kwestie verdiep ik mij net zo lang tot ik deze tot in alle finesses ken. Ook voor zaken waarin een lange adem nodig is deins ik niet terug. Een procedure die ik in 2007 voerde over de arbeidstijden van ambulancepersoneel is daar een goed voorbeeld van. Deze procedure leidde tot een wijziging van het Arbeidstijdenbesluit.

Voordat ik advocaat werd, was ik jurist bij verschillende vakbonden en werkte ik als docent. Lesgeven doe ik nog steeds regelmatig. Voor FNV Formaat, maar ook voor vakbondsjuristen en ondernemingsraden. Zelf volgde ik de Grotius-specialisatieopleiding Arbeidsrecht, die ik in 2009 met goed gevolg afrondde.

In het vakblad Rechtspraak voor Medezeggenschap behandel ik maandelijks een recente rechterlijke uitspraak.


Lars van Westerlaak heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioenen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.