| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Martijn
Vaessen

Mijn specialisaties zijn individueel arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Mijn praktijk en clientèle zijn zeer gevarieerd. Ik sta zowel ondernemingsraden, werknemers, uitkeringsgerechtigden als werkgevers bij.

Van de maatschappelijke relevantie van mijn werk was ik me al tijdens mijn rechtenstudie bewust. Toen al raakte ik geïnteresseerd in medezeggenschapsrecht. Ik was lid van de ondernemingsraad en Arbo-commissie van het Concertgebouw

Ik houd van het juridisch graaf- en spitwerk. Maar zeker zo belangrijk vind ik dat ik snel en deskundig een vertrouwensband opbouw met mijn klanten. Werknemers zijn vaak het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Dat er bij de besluitvorming met hun visie rekening wordt gehouden vind ik van groot belang.

Het juridisch graven en spitten maakt mijn werk mooi, maar dat cliënten zich gehoord en gesteund voelen vind ik zeker zo belangrijk

Werkgevers en werknemers worden meer en meer geconfronteerd met de ingewikkelde regels van het sociale zekerheidsrecht. Het UWV lijkt een “eigen taal” te hebben. Omdat ik die taal spreek en uitgebreide ervaring heb op dit rechtsgebied kan ik in bezwaar- en beroepsprocedures snel tot de kern van de zaak komen.

Naast mijn werk als advocaat ben ik docent bij o.m. de Stichting Opleidingen Sociaal Recht (OSR). Aan advocaten en andere juristen geef ik cursussen over het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht.


Martijn Vaessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebied Medezeggenschap) en Sociaal-zekerheidsrecht (met als sub-rechtsgebied Werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.