| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

René
Hampsink

Sinds 1994 ben ik advocaat met als specialisatie het arbeidsrecht. Ik sta individuele werknemers en werkgevers bij en medezeggenschapsorganen binnen vrijwel alle maatschappelijke sectoren. Daarbij gaat het onder meer om (centrale) ondernemingsraden van landelijke en gemeentelijke overheden, nationale en multinationale ondernemingen, omroepen en zorginstellingen.

In mijn werk richt ik mij niet alleen op de juridische inhoud, maar kijk ik verder. Ik vind dat een advocaat de maatschappelijke en sociale aspecten niet uit het oog mag verliezen. De mogelijkheden voor een advocaat om een probleem met juridische middelen op te lossen zijn vaak beperkt. In iedere zaak span ik me daarom in om buiten rechte een oplossing te vinden waarover mijn cliënt tevreden is. Dat vergt soms de nodige creativiteit en vasthoudendheid. Als duursporter deins ik niet terug voor zaken die een lange adem vergen. Langdurige en ingewikkelde juridische discussies zijn leuk, maar ze moeten wel ergens toe dienen.

LANGDURIGE EN INGEWIKKELDE JURIDISCHE DISCUSSIES ZIJN LEUK, MAAR ZE MOETEN WEL ERGENS TOE DIENEN

Met enige regelmaat geef ik cursussen medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht, onder meer aan andere advocaten.
Zelf volgde ik in 2011 de Professional Governance Course bij de Wagner Group. Door deze opleiding, die o.m. wordt erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Nederlands Instituut van Registeraccountants (Nivra), ben ik gediplomeerd toezichthouder en als zodanig in te schakelen.

Vóór mijn overstap naar de advocatuur was ik wetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar deed ik onder meer internationaal rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Commissie.

Contact

E-mail LinkedIn