| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Rudi
van der Stege

Sinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten, daarvoor het Advokatenkollektief geheten. Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer.

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring.

In arbeidsverhoudingen probeer ik ervoor te zorgen dat er meer oog is voor de positie en de belangen van de werknemer

Tevreden kijk ik terug op een zaak als ik daarin met mijn jarenlange kennis en ervaring iets voor een cliënt – OR , vakbond of individu – heb kunnen betekenen. Nog mooier is het als ik daarbij een juridische spitsvondigheid heb bedacht en de zaak als gevolg daarvan met succes kon worden afgerond. Verwacht ik dat een procedure voor een cliënt een kostbare aangelegenheid wordt met uiteindelijk een negatief resultaat, dan aarzel ik niet om dit mijn cliënt te vertellen.

Ik geef ook regelmatig les. Voor SDU Juridische Opleidingen bijvoorbeeld verzorg ik voor advocaten en bedrijfsjuristen die bij medezeggenschap betrokken zijn de cursus “Wegwijs in de WOR”. Hierin staat de Wet op de Ondernemingsraden centraal en passeert de dagelijkse praktijk op dit terrein de revue. Ook sta ik stil bij procedures in het medezeggenschapsrecht en actualiteiten op het terrein van wetgeving en jurisprudentie.

In het vakmagazine OndernemingsRaad schrijf ik – met een knipoog – de vaste column “Rechtstreeks”.

Publicaties van Rudi van der Stege

16 maart 2021
Stemadvies??
15 december 2020
Verkiezingen
Meer publicaties