| samen sterk in arbeidsrecht

© 2018 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

Op 16 en 22 januari 2018 verzorgen wij weer onze halfjaarlijkse scholing “Actualiteiten Medezeggenschapsrecht” voor OR-trainers. In één middag praten wij u bij over recente ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving op het gebied van medezeggenschap.

 

Programma dinsdag 16 januari 2018 en maandag 22 januari 2018

Inleidingen door Loe Sprengers, Martijn Vaessen en Suzanne Broens

13.00   Ontvangst

13.30   Aanvang programma

1. Rechtspraak over WOR

In deze inleidingen zal worden ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van de medezeggenschapsrechtspraak in de periode van 1 juli 2017 tot 1 januari 2018

2. De rechtspraak over het adviesrecht

Onder andere zal aandacht worden besteed aan:

  • Ondernemingskamer 15 augustus 2017, hoe zwaar weegt de continuïteit van de medezeggenschap bij overhevelen personeel binnen Concern? (COR TNT)
  • Ondernemingskamer 10 oktober 2017, inschakelen adviseurs bij verkooptraject ondernemer adviesplichtig? Mag een voorwaardelijke verkoopovereenkomst worden afgesloten voordat OR heeft geadviseerd? (OR Uniface)
  • Ondernemingskamer 20 oktober 2017, is primaat van de politiek ook van toepassing bij extra bevoegdheden OR? (OR Gemeente Maastricht)

14.30   Pauze

14.45   De rechtspraak over instemmingsrecht en andere onderwerpen

Onder andere zal aandacht worden besteed aan:

  • Hof Den Bosch 24 augustus 2017, rol OR bij vaststelling collectieve vakantiedagen
  • Rechtbank Gelderland 7 september 2017 krijgt werkgever vervangende instemming over besluit werknemersbijdrage pensioen te verhogen? (OR Motrac Intern Transport)
  • Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2017, heeft OR instemmingsrecht bij het gaan gebruiken van namen van werknemers bij klanttevredenheidsonderzoek? (OR Apple Retail Netherlands B.V.)
  • Hof Den Bosch 2 november 2017, moet ‘oude’ ondernemer kosten juridisch deskundige betalen t.a.v advies over gevolgen concessieovergang? (OR Veolia)

15.45   Pauze

16.00   Thema: Voorstellen in  regeerakkoord over arbeidsrecht, de gevolgen voor de Wwz en de eerste Hoge Raad-uitspraken over de Wwz.

Inzicht zal worden gegeven in de plannen van het nieuwe kabinet Rutte III over het arbeidsrecht. Welke wijzigingen zullen worden aangebracht in de Wwz-wetgeving van het vorige kabinet? Ook wordt aandacht besteed aan de eerste Hoge Raad-rechtspraak over de Wwz, onder meer over de billijke vergoeding.

17.00   Sluiting

Aanvraagformulier Cursus

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.