| samen sterk in arbeidsrecht

© 2017 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

Op 5 en 11 september 2017 verzorgen wij weer onze halfjaarlijkse scholing “Actualiteiten Medezeggenschapsrecht” voor OR-trainers. In één middag praten wij u bij over recente ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving op het gebied van medezeggenschap.

 

Programma dinsdag 5 september 2017 en maandag 11 september 2017
Inleidingen door Loe Sprengers, André Joosten, Martijn Vaessen en René Hampsink
13.00 Ontvang
13.30 Aanvang programma
Rechtspraak over WOR
In deze inleidingen zal worden ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van de medezeggenschapsrechtspraak in de periode van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017
Rechtspraak over het adviesrecht:
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– HR 2 juni 2017 (OR DA) rol OR bij faillissement
– OK 8 mei 2017 (COR Honeywell); 2e beschikking van
Ondernemingskamer over transitievergoeding
– OK 10 februari 2017 (OR ERS) wanneer houdt OR op te bestaan?
14.30 Pauze
14.45  Rechtspraak over instemmingsrecht en andere onderwerpen
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– Rb. Noord-Nederland 25 januari 2017: Is invoering 4-daagse
werkweek zonder instemming OR in kort geding tegen te houden?
– Hof Amsterdam 25 april 2017 medezeggenschapstructuur bij
gemeente Amsterdam
– Ktr. Arnhem 20 januari 2017, welke informatie moeten OR en
ondernemer aan FNV verschaffen i.v.m. reorganisatie (Mounta)
15.45 Pauze
16.00 Thema: Fusies en overnames
De laatste maanden is er veel aandacht voor fusies en overnames en de
bescherming van rechtspersonen tegen gewenste overnames.
Ondernemingsraden (TMG en Akzo) hebben hun visie in
enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer verdedigd. Aanleiding om in
te gaan op aandachtspunten bij fusies en overnames. Onder meer aan de
hand van een door ons ontwikkeld stappenplan.
17.00 Sluiting

Inschrijven kan via onderstaand formulier o.v.v. de gewenste datum: 5 of 11 september 2017

Kosten: € 250,- ; Indien u een abonnement hebt bedragen de kosten € 450,- per jaar voor 2 cursusmiddagen.

Deze cursus is geaccediteerd door het Register Medezeggenschap Opleiders

Aanvraagformulier Cursus

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.