| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Cursus Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

Op 8 en 14 september 2020 verzorgen wij weer onze halfjaarlijkse scholing “Actualiteiten Medezeggenschapsrecht” voor OR-trainers. In één middag praten wij u bij over recente ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving op het gebied van medezeggenschap.

Datum en tijd
8 en 14 september van 13.00-17.00 uur. Op beide middagen wordt hetzelfde programma behandeld.

Programma
Rechtspraak over WOR
In deze inleidingen zal worden ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van de medezeggenschapsrechtspraak in de periode van 1 juli 2019 tot 1 januari 2020.

De rechtspraak over het adviesrecht en de NOW-maatregelen
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– uitkomsten van het onderzoek naar 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
– OK 30 april 20202 inzake reorganisatie bij de VU

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid: NOW 1 en 2
Geschetst zal worden wat in deze regelingen is opgenomen mbt rol van
Vakbonden en ondernemingsraden bij de reorganisatiemaatregelen in Corona-tijd, bij werkgevers die een NOW-aanvraag hebben ingediend.

De rechtspraak over instemmingsrecht en andere onderwerpen
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– HR 27 maart 2020 over de schorsing van een OR-lid
– Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2019, is or verplicht af te wijken van kiesgroepensysteem bij gebrek aan kandidaten?
– Rb. Noord-Holland 18 maart 2020, standpunt OR om niet in te stemmen niet onredelijk (OR Menzies World Cargo BV)

Thema: OR en versoberingen arbeidsvoorwaardenregelingen
De Corona-crisis gaat leiden tot een economische crisis. Dit zal in veel ondernemingen gaan leiden tot ingrijpen in de loonkosten. Wat is daarbij de positie van de medezeggenschap. In dit thema zal dit worden besproken met name aan de hand van de volgende drie onderwerpen:

– vakantieregelingen
– arbeidsvoorwaarden regelingen
– sociaal plan gevolgen hebben

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €250,- zonder BTW per middag. Het is ook mogelijk om een abonnement op deze cursus te nemen. De kosten bedragen dan €450,- zonder BTW per jaar.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Voor elke persoon die deelneemt verzoeken wij een apart formulier in te vullen.
Uiterlijk de volgende werkdag ontvangt u een e-mail met bevestiging van uw inschrijving. Wanneer u geen bevestiging ontvangt vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 030-2520900 of naar het e-mailadres secretariaat@sprengers.nl.

Mocht u op de dag van de cursus of kort daarvoor verschijnselen hebben die op besmetting met Corona zouden kunnen duiden (verkouden, koorts) dan kunt u de bijeenkomst niet bijwonen. We houden daarbij de RIVM-richtlijnen aan. We verzoeken u in dat geval aan ons door te geven dat u om die reden niet kunt deelnemen. Er zullen door ons dan geen kosten in rekening worden gebracht.

Aanmelding Actualiteiten Medezeggenschapsrecht september 2020

  • Indien u een referentie wenst op de factuur deze hier graag invullen. Indien geen referentie nodig is graag 'nvt' invullen
  • De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €250,- zonder BTW per middag. Het is ook mogelijk om een abonnement op deze cursus te nemen. De kosten bedragen dan €450,- zonder BTW per jaar. Daarvoor kunt u dan in het voor- en najaar deelnemen aan de cursus.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.