| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Cursus Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

Op 15 en 21 januari 2019 verzorgen wij weer onze halfjaarlijkse scholing “Actualiteiten Medezeggenschapsrecht” voor OR-trainers. In één middag praten wij u bij over recente ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving op het gebied van medezeggenschap.

Programma

Inleidingen door Loe Sprengers, Pauline Burger en René Hampsink

13.00 Ontvangst

13.30 Aanvang Programma
Rechtspraak over WOR
In deze inleidingen zal worden ingegaan op de ontwikkelingen op het terrein van de medezeggenschapsrechtspraak in de periode van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019.
De rechtspraak over het adviesrecht
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– Ondernemingskamer 20 juli 2018, (OR Standard AERO B.V.) Beoordeling van besluit tot herstructurering en de daaruit voortvloeiende reorganisatie.
– Ondernemingskamer 8 oktober 2018, over de reikwijdte van het adviesrecht bij de overheid over huisvestingsplannen (GOR Rijk / Staat der Nederlanden).
– Ondernemingskamer 21 november 2018, over het adviesrecht van de OR over een eenzijdig vastgesteld sociaal plan door de ondernemer, nadat principe-akkoord niet was goedgekeurd door vakbondsleden (OR Gemeente Maastricht).

14.30 Pauze

14.45 De rechtspraak over instemmingsrecht en andere onderwerpen
O.a. zal aandacht worden besteed aan:
– Ondernemingskamer 18 juli 2018, (COR Eneco / Eneco) waarin onder meer uitleg wordt gegeven over het moment en de wijze waarop advies moet worden gevraagd op grond van art. 30 WOR bij ontslag en benoeming van een bestuurder.
– Gerechtshof Den Haag 24 juli 2018, (OR IHC Merwede) waarin allerlei aspecten over de samenstelling OR, zetelverdeling, zittingsduur en procedure indienen kandidaatstelling aan de orde komen.
– Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 oktober 2018, (wkn/AB Vakwerk) over ten onrechte uitgesproken schorsing van een OR-lid.

15.45 Pauze

16.00 Thema: ‘De ondernemingsraad: het informatierecht en geheimhouding’
Op welke informatie kan een ondernemingsraad aanspraak maken op basis van de WOR en andere wetten, bijvoorbeeld de Wet openbaarheid bestuur. Welke informatie mag de ondernemingsraad delen? Wat zijn de gevolgen van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen voor de ondernemingsraad? Door René Hampsink is voor het decembernummer van het blad Arbeidsrecht hierover een artikel geschreven. Aan de hand daarvan zal hij dit thema bespreken.

17.00 Sluiting

Inschrijfformulier

Aanmelding Actualiteiten Medezeggenschapsrecht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.