| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

De WNRA : de ambtenaar onder het arbeidsrecht

De WNRA is een feit. Dat betekent dat de ambtenaar nu ook onder het “gewone” arbeidsrecht valt. Op heel wat onderdelen verschilt het arbeidsrecht van het ambtenarenrecht. Voor ondernemingsraden is het goed om te weten wat die verandering inhoudt.

We hebben daarom speciaal voor ondernemingsraden bij de overheid een scholing ontwikkeld, waarin de gevolgen van de WNRA worden uitgelegd en wordt toegelicht wat daarbij aandachtspunten voor ondernemingsraden zijn. De advocaten van Sprengers hebben al meer dan 30 jaar ervaring zowel in de marktsector als in de overheidssector op het terrein van het individueel en collectief arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Deze scholing is gebaseerd op de meest actuele stand van zaken in de sector, aan de hand van de zogenaamde ‘sector cao’, de overgangswetgeving en onze praktijkervaring. Verder besteden we aandacht aan voor ondernemingsraden belangrijke onderwerpen in het arbeidsrecht.  i

In ieder geval komen de volgende thema’s aan de orde:

 • de inhoud van wat landelijk geregeld is in de nieuwe Ambtenarenwet, de invoeringswet en de sector cao;
 • het overgangsrecht, bijvoorbeeld:  hoe om te gaan met een reorganisatie waarover in 2019 advies is gevraagd en die doorloopt tot na 1 januari 2020
 • de hoofdlijnen van het nieuwe collectieve arbeidsrecht;
 • bevoegdheden van de ondernemingsraad daarbij? Waar moet de ondernemingsraad op letten?
 • de betekenis van de arbeidsovereenkomst en hoe werknemers aan wijzigingen van de arbeidsovereenkomst gebonden kunnen worden;
 • het individueel ontslagrecht;
 • de vergoedingen die het arbeidsrecht kent bij ontslag;
 • beëindigingsregelingen;
 • de ketenregeling bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoe daarmee om te gaan in de overgangsperiode;
 • het civiele procesrecht met de vervaltermijnen en de geschillenregelingen die in cao’s op lokaal niveau kunnen worden afgesproken.

Wij zullen daarbij steeds aandacht besteden aan de overgang van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht. Uiteraard kunnen we de onderwerpen in onderling overleg nog uitbreiden.

Waar en wanneer? We kunnen deze cursus in uw organisatie komen geven aan de gehele ondernemingsraad (of aan een deel daarvan) op een voor u geschikt moment, of bij ons op kantoor in Utrecht.

De cursussen worden gegeven door een van de advocaten van Sprengers Advocaten.

Kosten De kosten van dit bijzondere cursusaanbod bedragen voor de gehele ondernemingsraad (of aan een deel daarvan) € 1065,- per dagdeel conform de richtbedragen van de SER voor maatwerkcursussen. We zijn erkend door CRBKO en brengen daarom geen btw in rekening.

Interesse? Heeft u interesse in deze scholing? Of heeft u nog meer vragen? U kunt contact opnemen met ons via de e-mail scholing@sprengers.nl of telefonisch op nummer 030-2520900.

Aanvraagformulier scholing WNRA

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.