| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Inhouse scholingen 'De WNRA komt eraan: op weg naar de arbeidsovereenkomst in 2020'

De tijd is aangebroken dat op lokaal niveau gekeken moet worden hoe de eigen regelingen om te zetten zijn in het nieuwe stelsel en hoe de invoering van het arbeidsrecht richting ambtenaren inhoud moet krijgen. Ondernemingsraden doen er goed aan om in 2019 zich in dit onderwerp te gaan verdiepen, omdat in 2019 er het nodige moet gaan gebeuren op ondernemingsniveau om klaar te zijn op 1 januari 2020.

We hebben daarom speciaal voor ondernemingsraden bij de overheid een scholing ontwikkeld, waarin de gevolgen van de WNRA worden uitgelegd en wordt toegelicht wat daarbij aandachtspunten voor ondernemingsraden zijn. De advocaten van Sprengers hebben al meer dan 30 jaar ervaring zowel in de marktsector als in de overheidssector op het terrein van het individueel en collectief arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het medezeggenschapsrecht. Deze scholing is gebaseerd op de meest actuele stand van zaken in de sector, aan de hand van de zogenaamde ‘sector cao’, de overgangswetgeving en onze praktijkervaring.

We hebben twee modules ontwikkeld, die elk een dagdeel beslaan. Deze kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Module 1: De ondernemingsraad op weg naar het arbeidsrecht in 2020

In deze module komt aan de orde:

 • de inhoud van wat landelijk geregeld is in de nieuwe Ambtenarenwet, de invoeringswet en de sector cao;
 • het overgangsrecht;
 • de hoofdlijnen van het nieuwe collectieve arbeidsrecht;
 • wat moet er in 2019 op ondernemingsniveau gebeuren om op 1 januari 2020 de rechtspositieregeling op orde te hebben en de ambtenaren als werknemer op basis van de arbeidsovereenkomst daaraan te binden;
 • wat zijn bevoegdheden van de ondernemingsraad daarbij? Waar moet de ondernemingsraad op letten?
 • Als voorbeeld: hoe om te gaan met een reorganisatie waarover in 2019 advies wordt gevraagd en die doorloopt tot na 1 januari 2020?

Module 2: Arbeidsrecht voor ondernemingsraden bij de overheid

In deze module wordt aandacht besteed aan wat een ondernemingsraadslid bij de overheid over het arbeidsrecht in ieder geval zou moeten weten om voorbereid te zijn op 2020. Daarbij zullen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde komen:

 • de betekenis van de arbeidsovereenkomst en hoe werknemers aan wijzigingen van de arbeidsovereenkomst gebonden kunnen worden;
 • het individueel ontslagrecht;
 • de vergoedingen die het arbeidsrecht kent bij ontslag;
 • beëindigingsregelingen;
 • de ketenregeling bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoe daarmee om te gaan in de overgangsperiode;
 • het civiele procesrecht met de vervaltermijnen en de geschillenregelingen die in cao’s op lokaal niveau kunnen worden afgesproken.

Wij zullen daarbij steeds aandacht besteden aan de overgang van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht. Uiteraard kunnen we de onderwerpen in onderling overleg nog uitbreiden.

Waar en wanneer? We kunnen deze cursus in uw organisatie komen geven aan de gehele ondernemingsraad (of aan een deel daarvan) op een voor u geschikt moment, of bij ons op kantoor in Utrecht.

De cursussen worden gegeven door een van de advocaten van Sprengers Advocaten.

Kosten De kosten van dit bijzondere cursusaanbod bedragen voor de gehele ondernemingsraad (of aan een deel daarvan) € 1025,- per dagdeel conform de richtbedragen van de SER voor maatwerkcursussen. We zijn erkend door CRBKO en brengen daarom geen btw in rekening.

Interesse? Heeft u interesse in deze scholing? Of heeft u nog meer vragen? U kunt contact opnemen met ons via de e-mail scholing@sprengers.nl of telefonisch op nummer 030-2520900.

Aanvraagformulier scholing WNRA

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.