HomeOver onsAdvocatenErica Wits
Erica Wits
Neem contact op

Specialisaties: arbeidsrecht, medezeggenschap, sociale zekerheid
Zet zich in voor: werkgevers, werknemers, medezeggenschapsorganen
Studeerde: sociaal recht en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Bij Sprengers Advocaten sinds: 2006

Erica heeft veel ervaring binnen het arbeidsrecht en adviseert over zaken als ontslagrecht, reorganisatie, ziekte en re-integratie. Ze is pragmatisch ingesteld en gelooft in dialoog. Erica streeft ernaar om zo min mogelijk naar de rechter te stappen: “Procederen is vaak onnodig. Bovendien kan het schadelijk zijn. Het samen bereiken van een oplossing is duurzamer.”

Om de beste oplossing voor mijn cliënt te vinden, ga ik eerst op zoek naar wat partijen verbindt.”

Diverse invalshoeken

Naast haar werk als advocaat publiceert Erica in vakbladen en schrijft ze columns. Ze is mede-auteur van het veel verkochte boek Arbeidsrecht begrepen (Bju). Erica doceert aan diverse opleidingsinstituten en treedt op als spreker bij bijeenkomsten van vakgenoten. Zij heeft een bestuursfunctie bij een culturele instelling en is toezichthouder bij een onderwijsinstelling. Ook is ze lid van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de Sociaal-Economische Raad (SER). Erica: “Het arbeidsrecht vanuit zoveel verschillende hoeken benaderen in combinatie met mijn bestuurlijke ervaring, helpt mij dagelijks in mijn werk als advocaat. Ik vind het belangrijk dat mijn werk ertoe doet. Op de eerste plaats in het leven van mijn cliënten, maar ook als een publicatie van mijn hand bijdraagt aan de ontwikkeling van het arbeidsrecht of licht werpt op een misstand.”

Achtergrond

Sinds 1990 is Erica werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Voor haar komst bij Sprengers Advocaten was was zij onder meer senior arbeidsrechtjurist bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in een periode van reorganisaties. Ze werkte jarenlang bij de rechtskundige dienst FNV, waar zij een intensieve procespraktijk had. Als lid van de ondernemingsraad van de FNV was Erica betrokken bij een ingrijpende fusie. Ook was zij lid van een gemeenschappelijke ondernemingsraad in het primair onderwijs.

Erica Wits heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub-rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden collectief ontslag en medezeggenschap) en sociaal zekerheidsrecht (met als sub-rechtsgebied werknemersverzekeringen). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Erica is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en voldoet aan de strengere opleidingsnorm waartoe dit lidmaatschap verplicht.

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen
Erica Wits
Publicaties

Kennis van het arbeidsrecht geeft de OR een voorsprong!

Publicaties

Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap. Hoe een vermoeden van werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen

Publicaties

Redelijke termijn in tijden van Corona

Publicaties

Reorganisatie vanwege Coronacrisis. Mag dat?

Publicaties

Now and W(o)W