| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Programma Digitaal Symposium: Invloed medezeggenschap bij de overheid

Donderdag 26 november 2020 van 15.00 tot 17.00 uur
Te volgen via een live-stream verbinding

Programma

15.00 Opening door dagvoorzitter Angelique van der Velde, organisatieadviseur Basis en Beleld

15.05 Herwaardering publieke sector en belang medezeggenschap, door Judy Hoffer, voorzitter van de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel en dagelijks bestuurslid FNV

15:15 Presentatie onderzoek: 25 jaar rechtspraak over primaat van de politiek in de WOR
Inleiding mr. Loe Sprengers, voorzitter van de werkgroep medezeggenschapsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht

15.35 Uitreiking eerste exemplaar Boek VvA: 25 jaar rechtspraak over primaat van de politiek in de WOR aan de heren Ad Melkert (Minister van SZW ten tijde van invoering WOR bij de overheid) en Maarten Schurink, Secretaris Generaal Ministerie BZK

15.45 Interview met ondernemingsraden over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid
-Jer Peerlings -Ondernemingsraad Gemeente Maastricht
-Carin Benders/Johan Veld – GOR RIJK
-Rob van der Klift en Emiel Lammers, politie, OR Eenheid Oost-Brabant

16.05 Pauze

16.15 Panel discussie over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid

Panelleden:
-Ad Melkert, oud minister SZW
-Marieke van Wallenburg, directeur generaal Overheidsorganisatie Min. BZK
-vertegenwoordiger vanuit VNG
-Bert de Haas, vakbondsbestuurder FNV betrokken bij sector gemeenten
-Robert Jans, voorzitter GOR Rijk
-Loes Thissen, voorzitter COR Politie
-Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid PvdA
-Jurriaan Fleijsman, OR Gemeente Amsterdam

17.00 Afsluiting