| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Onze werkgever vraagt toch ontslag aan tijdens de NOW-periode. Hoe hoog is de boete?

Antwoord:

Het kabinet heeft een aantal noodmaatregelen in het leven geroepen om de werkgelegenheid tijdens de corona-crisis te behouden. Een van de maatregelen betreft de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wij bespraken deze regeling al in onze vorige blogs.

Hoe ziet de adviesprocedure eruit?

De eerste aflevering ging om wanneer en waarover advies moet worden gevraagd. Dit tweede deel draait om de inhoud van de adviesaanvraag en de adviesprocedure.

Heeft de NOW gevolgen voor de WW?

Werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis te maken hebben met omzetverlies kunnen een beroep doen op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Heeft het gebruik maken van de NOW gevolgen voor een eventuele latere WW-uitkering?

Het advies van de OR: Wanneer en waarover?

Art. 25 lid 1 WOR noemt 13 onderwerpen waarover advies moet worden gevraagd. En 12 keer staat er dat alleen advies moet worden gevraagd als er sprake is van een belangrijk besluit.

Normalisering van collectief overleg en de OR

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor heeft een grote groep ambtenaren niet langer een aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De invoering van de Wnra en het vervallen van de rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld het CAP, het ARAR en CAR/UWO brengen ook veranderingen mee in de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden bij de overheid tot stand komen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, of de ondernemingsraden ten opzichte van de vakorganisaties een grotere rol krijgen bij de vorming van arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Eerst wordt de wijze waarop het collectief overleg voor inwerkingtreding van de Wnra plaatsvond besproken. Vervolgens worden de wijzigingen in het overleg toegelicht en worden de bepalingen zoals opgenomen in de cao’s Rijk, Gemeenten en Provincies behandeld.

Pensioen

Wij zijn de ondernemingsraad van een groothandel. Onze bestuurder heeft ons in een algemeen overleg terloops laten weten dat er in de toekomst het een en ander zal gaan veranderen in onze pensioenregeling. Dit zou te maken hebben met de lage rentestand. Wij worden hier verder niet bij betrokken. Klopt dit wel?

OR instellen

Wij zijn twee werknemers, tevens vakbondslid, werkzaam bij een groothandel. In ons bedrijf werken ongeveer 100 werknemers. Er is echter geen ondernemingsraad. Wij komen beiden vanuit een ander bedrijf waar wel een OR was ingesteld en wij stelden dat zeer op prijs. We verwachten ook dat er op korte termijn een grote reorganisatie zal worden aangekondigd, en denken dat het slim is om een or te hebben. Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Recht op scholing

Onze ondernemingsraad is pas net geïnstalleerd. Wij willen graag een cursus volgen en hebben bij een scholingsinstituut een offerte opgevraagd en die aan de bestuurder doorgestuurd. Onze bestuurder vindt het tarief veel te hoog en vindt het daarnaast ook niet nodig dat wij op cursus gaan, aangezien een aantal or-leden in het verleden al cursussen hebben gevolgd. Wat moet de or nu doen?

Uitwisselbare functies

Vanwege een reorganisatie zullen er volgend jaar functies binnen onze onderneming komen te vervallen. Sommige functies komen in een iets gewijzigde vorm terug. De bestuurder vindt dat iedereen op een functie moet solliciteren, ook wanneer de nieuwe functie erg lijkt op de functie in de huidige organisatie. Hoe zit dit?

Ontslagen tijdens adviestraject

Twee weken geleden ontving de or een adviesaanvraag in verband met een reorganisatie. Het voornemen bestaat om afscheid te nemen van vijftien medewerkers. Wij hebben een eerste overlegvergadering gehad en hebben meer informatie nodig om een advies te kunnen geven. Inmiddels zijn wij erachter dat er al gesprekken worden gevoerd met collega’s over ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Wat moeten wij nu doen?

1 2 3 5

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie