| samen sterk in arbeidsrecht

© 2018 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Big data: Big Brother?

Tientallen Nederlandse werkgevers, waaronder de overheid, verzamelen grote hoeveelheden aan data over werknemers. Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied en hoe kan de or vinger aan de pols houden?

Pilot

Onze bestuurder wil voor een periode van 6 maanden bij wijze van proef de manier van roosteren wijzigen, om te bezien of dit zal leiden tot betere resultaten. De ondernemingsraad heeft om een instemmingsaanvraag verzocht. De bestuurder vindt echter dat hij de instemming van de ondernemingsraad niet nodig heeft omdat het gaat om een pilot. Hoe zit dit en wat kan de ondernemingsraad doen?

Continuïteit

Wij zijn de ondernemingsraad van een kleine zorginstelling. Over een aantal maanden zijn er or-verkiezingen gepland, terwijl juist rond dat tijdstip een reorganisatie zal plaatsvinden. Wij, de huidige ondernemingsraad, willen graag het adviestraject zelf afronden, aangezien wij ervaring hebben en ook op de hoogte zijn van de discussies die de afgelopen periode hebben gespeeld. Wat kunnen wij doen?

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de MeToo-discussie. Zowel mannen als vrouwen brachten onder de hashtag MeToo ervaringen naar buiten over seksuele intimidatie en soms ook seksueel geweld. Niet zelden ging het daarbij om geweld en intimidatie op de werkvloer. Seksuele intimidatie vormt een voorbeeld van ongewenst gedrag. Welke verplichtingen rusten op de werkgever om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen en wat kan een OR doen?

Te weinig tijd!

Onze bestuurder heeft enkele dagen geleden de ondernemingsraad verzocht te adviseren over een wijziging binnen de organisatie. De bestuurder heeft maanden gewacht met het indienen van de adviesaanvraag, maar nu is er plots haast bij: hij wil binnen twee weken ons advies hebben. Wij hebben echt te weinig tijd om te adviseren en zitten ook nog met veel vragen over het voorgenomen besluit. Wat kan de or nu het beste doen?

Flexibele schil betrekken bij de medezeggenschap

Bedrijven hebben een grote wens om flexibel in te spelen op veranderingen, bijvoorbeeld op veranderende bedrijfseconomische omstandigheden. Veel werkgevers gaan er vanuit, dat het moeilijk is om – wanneer dit nodig is – afscheid te nemen van vaste werknemers. De recente wijzigingen in het ontslagrecht hebben deze vrees vooralsnog niet weggenomen. Samen met de lange loondoorbetalingsverplichting bij ziekte leidt dit ertoe dat veel bedrijven een ´flexibele schil´ kennen, die kan bestaan uit bijvoorbeeld uitzendkrachten, payroll-werknemers, ZZP-ers of werknemers met een tijdelijk contract. Vaak genieten deze flexers minder bescherming dan de vaste medewerkers en zijn zij bij reorganisatie de eersten van wie afscheid genomen moet worden. Voor veel ondernemingen geldt, dat de flexibele schil de afgelopen jaren in omvang is gegroeid.

Harmoniseren...

Ons bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie kent een historie van fusies en overnames, waarbij werknemers telkens hun eigen arbeidsvoorwaarden hebben behouden. Als gevolg hiervan worden collega´s voor hetzelfde werk anders beloond. Onze bestuurder vindt dit onwenselijk en wil hierover met ons in overleg. Wij vinden het moeilijk, ook gezien de verschillende grote belangen die er spelen. Wat moet de or hiermee doen?

Aandachtspunten voor de OR bij samenwerking in de zorg

Fusies van ziekenhuizen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onder meer patiënten. Een fusie kan immers ertoe leiden dat bepaalde afdelingen in een ziekenhuis worden gesloten (zoals geboortezorg, of
Eerste Hulp). Daarom gelden hiervoor in de zorg specifieke normen, uitgewerkt in de Zorgbrede Governancecode en de Zorgspecifieke fusietoets. In dit artikel in OR Informatie gaan Suzanne Broens en Annette Terpstra in op de aandachtspunten voor de ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt.

Roosters!

Wij zijn een ondernemingsraad van een middelgroot bedrijf in de voedingsindustrie. De or heeft een verzoek ontvangen van de bestuurder om in te stemmen met een wijziging van de roosters. De wijziging houdt onder meer in dat werknemers elke dag 30 minuten later beginnen. Dit kan voor werknemers nadelige gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de toeslag. Waar moet de or op letten bij zo een instemmingsverzoek?

Bonussen

Onze onderneming verkeerde lange tijd in zwaar weer, en de salarissen zijn al vijf jaar ongeveer gelijk gebleven. Inmiddels gaat het weer voor de wind en willen werknemers het salarishuis hierop aanpassen. Ook onze bestaande bonusregeling wordt onder de loep genomen. Heeft de or een positie ten aanzien van bonusregelingen?

1 2 3

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie