| samen sterk in arbeidsrecht

© 2018 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Denk aan het deskundigenoordeel, ook bij een ontslag op staande voet!

Is bij geldige dringende reden voor ontslag op staande voet sprake van een situatie waarin de overeengekomen arbeid niet wordt verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen?

Het nieuwe ontslagrecht en de kookwinkel

Het ontslagrecht is “hot”. Reden: de in no time doorgevoerde wijzigingen per juni 2015, beter bekend als de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). En rechtgeaarde arbeidsrechtspecialisten zitten er natuurlijk bovenop. Net als inmiddels demissionair minister Asscher, die de wet naar aanleiding van kritiek al een aantal malen bijstelde.

Voorwaarden voor een kennisgeving van een loonstop wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Aan welke voorwaarden dient een kennisgeving van een loonstop te voldoen in het geval een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte?

Werken in tijden van camera’s en smartphones

Vervoersbedrijf Hermes maakt gebruik van camera’s in de bussen. Na veel overleg met de centrale ondernemingsraad is afgesproken dat de camerabeelden niet rechtspositioneel tegen het eigen personeel gebruikt mogen worden. Dit geldt alleen niet als er sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij en/of politie/justitie de beelden heeft opgevraagd.

Nieuwe ontslagregels en StiPP

Vorige week is de Ontslagregeling gepubliceerd. Het Ontslagbesluit vervalt per deze datum. In de Ontslagregeling is het ontslagrecht dat geldt per 1 juli 2015 op een aantal onderdelen uitgewerkt. In deze regeling staan definities van het begrip payrollwerkgever en uitzendwerkgever. Het wel of niet zijn van uitzendwerkgever is onder andere van belang voor de aansluitplicht bij het pensioenfonds StiPP.

Pas op de plaats voor StiPP

Arrest hof Arnhem-Leeuwarden gaat recht in tegen hof Amsterdam inzake StiPP/Care4Care

Staken, niet meer van deze tijd?

“Staken levert niks op, daarom doet De Unie dat niet meer. Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het Malieveld zeker niet. Wat helpt, is een goed gesprek met de werkgevers over waar ook wij werknemers met dit land naar toe willen”. Deze ferme uitspraken deed de voorzitter van vakbond De Unie onlangs.

StiPP/Care4Care. Eindelijk duidelijkheid!?

Op 28 oktober jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in de zaak StiPP/Care4Care. De uitspraak geeft antwoord op een belangrijke vraag: Wanneer is een bedrijf een uitzendonderneming?

StiPP: blijf bij je punt!

Op 28 oktober a.s. zal het Hof Amsterdam het langverwachte arrest wijzen in het hoger beroep van het bedrijfspensioenfonds StiPP tegen het vonnis van de kantonrechter in de Care4Care zaak. De kantonrechter was van oordeel dat het detacheringsbureau in de gezondheidszorg geen uitzendonderneming is. Care4Care valt daarmee niet onder de verplichtstelling van StiPP.

Uitzendonderneming ja of nee?

Wanneer is een bedrijf een uitzendonderneming? Onduidelijkheid troef! Vorig jaar berichtte Flexnieuws over een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam in een geschil tussen een detacheerder (Care4Care) en StiPP. De kantonrechter was van oordeel dat Care4Care niet onder de verplichting tot deelname aan de pensioenregeling van StiPP viel. Care4Care was geen uitzendonderneming in de zin van art. 7:690 BW.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie