| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Gaat de Hoge Raad recyclen?

In de AR-annotatie van juni 2019 gaat Erica Wits in op het onderwerp slapende dienstverbanden aan de hand van de prejudicieel vragen die de kantonrechter Roermond heeft gesteld aan de Hoge Raad. Zij pleit voor een hergebruik van de rechtspraak die is ontwikkeld in het kader van kennelijk onredelijk ontslag.

Het wel en wee van de WW na de Wwz

De ontwikkelingen in het sociaalzekerheidsrecht lijken misschien wat minder spectaculair dan die in het ontslagrecht sinds de Wwz, maar verdienen zeker de aandacht. Vaker dan soms gedacht zijn deze van betekenis voor de arbeidsrechtpraktijk. In zijn artikel ‘Het nieuwe ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid’ zette P.S. Fluit in 2014 de veranderingen in de WW ten gevolge van de Wwz op een rij.1 In dit artikel belicht ik de nadien verschenen rechtspraak en wet- en regelgeving met betrekking tot de WW, voor zover deze van betekenis is voor de arbeidsrechtsjurist.

Wake-up call voor de langdurig zieke werknemer

De laatste tijd is er veel te doen over de zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’. Dit onderwerp haalt geregeld de krant. Ook is het een geliefd onderwerp van Kamervragen aan de Minister. Begin april kwam uitgebreid in het nieuws dat een kantonrechter in Limburg de Hoge Raad vragen gaat stellen over dit onderwerp.

Denk aan het deskundigenoordeel, ook bij een ontslag op staande voet!

Is bij geldige dringende reden voor ontslag op staande voet sprake van een situatie waarin de overeengekomen arbeid niet wordt verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen?

Het nieuwe ontslagrecht en de kookwinkel

Het ontslagrecht is “hot”. Reden: de in no time doorgevoerde wijzigingen per juni 2015, beter bekend als de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). En rechtgeaarde arbeidsrechtspecialisten zitten er natuurlijk bovenop. Net als inmiddels demissionair minister Asscher, die de wet naar aanleiding van kritiek al een aantal malen bijstelde.

Voorwaarden voor een kennisgeving van een loonstop wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Aan welke voorwaarden dient een kennisgeving van een loonstop te voldoen in het geval een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte?

Werken in tijden van camera’s en smartphones

Vervoersbedrijf Hermes maakt gebruik van camera’s in de bussen. Na veel overleg met de centrale ondernemingsraad is afgesproken dat de camerabeelden niet rechtspositioneel tegen het eigen personeel gebruikt mogen worden. Dit geldt alleen niet als er sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij en/of politie/justitie de beelden heeft opgevraagd.

Nieuwe ontslagregels en StiPP

Vorige week is de Ontslagregeling gepubliceerd. Het Ontslagbesluit vervalt per deze datum. In de Ontslagregeling is het ontslagrecht dat geldt per 1 juli 2015 op een aantal onderdelen uitgewerkt. In deze regeling staan definities van het begrip payrollwerkgever en uitzendwerkgever. Het wel of niet zijn van uitzendwerkgever is onder andere van belang voor de aansluitplicht bij het pensioenfonds StiPP.

Pas op de plaats voor StiPP

Arrest hof Arnhem-Leeuwarden gaat recht in tegen hof Amsterdam inzake StiPP/Care4Care

Staken, niet meer van deze tijd?

“Staken levert niks op, daarom doet De Unie dat niet meer. Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het Malieveld zeker niet. Wat helpt, is een goed gesprek met de werkgevers over waar ook wij werknemers met dit land naar toe willen”. Deze ferme uitspraken deed de voorzitter van vakbond De Unie onlangs.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie