| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Aanvraag NOW door werkgever. Wat is de rol van de medezeggenschap?

Afgelopen dinsdag 31 maart is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (beter bekend als ‘NOW’) bekend gemaakt. Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 6 april deze aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten indienen bij het UWV.

Wat is de rol van de medezeggenschap bij de aanvraag NOW?

Blik, hout of plastic, het eerste lustrum van de CRvB-formule

Vier uitspraken, dat is de bescheiden oogst van het vijfde jaar van de CRvB-formule, de formule uit de 28 februari-uitspraken waarmee de ontslagvergoeding – het zogeheten plusje – dient te worden berekend in gevallen waarin het bestuursorgaan een overwegend aandeel heeft in een ontslag op andere gronden. Van die vier uitspraken zijn er twee afkomstig van rechtbanken – die van Overijssel en Gelderland – en twee van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad). In de uitspraken van de Raad gaat het om min of meer reguliere toepassing van de formule, terwijl in beide rechtbankuitspraken sprake is van een afwijking van de formule. Overijssel had de primeur door een all-in bedrag vast te stellen, maar ook Gelderland liet van zich spreken door in afwijking van de 28 februari-uitspraken een factor 1,5 toe te passen. Daarmee is er op zichzelf reeds voldoende stof voor een nieuw deel van deze kroniek, waarin wij ook terugblikken op het eerste lustrum van de formule. Wij nemen verder de vrijheid de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 29 juni 2018 over toepassing van de formule in de waterschapsector te bespreken. Hoewel deze strikt bezien buiten het bestek van deze bijdrage valt, sluit die uitspraak zo mooi aan op de slotsom van het vorige deel van deze kroniek dat hij hier niet onbesproken mag blijven.

Jaar 3 en 4 van de ambtenarenrechtersformule, het einde van het begin, of het begin van het einde?

In 2013 kwam de Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’) met de CRvB- of de ambtenarenrechtersformule om een aanvullende vergoeding te berekenen in het geval er sprake was van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan bij een ontslag op overige gronden (bijvoorbeeld art. 8:8 CAR/UWO, art. 99 ARAR). Sindsdien volgt Jasper de Waard samen met Gerdin Boelens van Capra Advocaten de ontwikkelingen in de rechtspraak over dit onderwerp. Na artikelen in het Tijdschrift voor ambtenarenrecht over jaar 1 en 2 van de formule, is in augustus 2017 het overzicht verschenen over jaar 3 en 4.

Gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Voor het vakblad OR Informatie hebben wij een bijdrage geschreven over wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren betekent voor (onder meer) ondernemingsraden. Via onderstaande link is dit artikel te downloaden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer. Als gevolg van deze wet gaat een groot deel van de huidige ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen en daarmee gaat het civiele arbeidsovereenkomstenrecht op hen van toepassing zijn. De wet gaat, waarschijnlijk, in per 1 januari 2019.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer.

Over de inhoud van het initiatiefvoorstel en de gevolgen van de implementatie van deze wet hebben wij voor de kennisbank Xpert Ambtenarenrecht een kennisdocument (‘Whitepaper’) geschreven dat inzicht kan bieden in wat overheidsorganisaties en -medewerkers te wachten staat. Dit document kunt u middels de link openen.

Bij vragen over dit document of dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

De ambtenarenrechtersformule, een update

Inmiddels zijn er meer dan twee jaar verstreken sinds ‘de geboorte’ van de ambtenarenrechtersformule, dus tijd voor een update.

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Op 28 februari 2013 zag de formule van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) het levenslicht. Deze formule schrijft voor hoe de hoogte van de “plus” bovenop de minimale uitkeringsregeling bij een ontslag op overige gronden van een ambtenaar moet worden berekend. Zijn schepper presenteerde de formule met enige trots in een persbericht op www.rechtspraak.nl en inmiddels gaat hij mede door het leven onder de roepnamen “CRvB-formule” en “ambtenarenrechtersformule“.

Met rechtsbijstandverzekering toch je eigen advocaat kiezen!

Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof van Justitie (hierna: het Hof) een belangrijke uitspraak gedaan in een langslepend conflict tussen een verzekerde en een rechtsbijstandsverzekeraar. Het Hof oordeelt dat als er sprake is van een administratieve of gerechtelijke procedure, een verzekerde aanspraak kan maken op een zelf te kiezen advocaat op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

AgentschapNL vs CapitalP

AgentschapNL is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen (bestaat onder meer het voormalige Senter, Novem en EVD). Ten behoeve van die werkzaamheden schakelt AgentschapNL, naast zijn eigen medewerkers, externe krachten in. In totaal 600 medewerkers werden in de periode 1997 tot (uiteindelijk) november 2010 middels een payrollconstructie ingehuurd van de payrollonderneming BDG. Na een aanbesteding worden deze medewerkers overgenomen door CapitalP, die de constructie vanaf november 2010 verder voortzet.

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie