| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Ondernemingsraad houdt fusie tegen

 Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft een ondernemingsraad van een verslavingszorginstelling een fusie met een ggz-instelling tegengehouden. Centrum Maliebaan mag van de Ondernemingskamer niet fuseren met Altrecht. ‘We hebben geen blind ontzag voor de directie.’

 

Fusiebesluit met gebreken

De Ondernemingskamer (OK) gaat eerst in op de stelling dat de ondernemingsraad niet-ontvankelijk zou zijn omdat in het advies alleen de voorwaarde is opgenomen dat er een financieel onderzoek moest plaatsvinden. De OK neemt in overweging dat het advies van de ondernemingsraad moet worden verstaan als een negatief advies, tenzij uit het onderzoek alsnog zou blijken dat de gepresenteerde fusieplannen in financiële zin haalbaar zouden zijn. Het beroep van de or wordt daarom ontvankelijk verklaard. De or heeft gesteld dat uit het rapport blijkt dat de financiële positie van de ondernemer onvoldoende is om de risico’s van de fusie en het fusie proces te dekken en heeft zijn verzoek gehandhaafd.

Succesvolle enquêteprocedure or

De ondernemingsraad maakt gebruik van dat enquêterecht en verzoekt de Ondernemingskamer (OK) om voorzieningen te treffen om de impasse te doorbreken. De Ondernemingskamer constateert dat alle partijen het erover eens zijn dat de verhouding tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht ernstig en onherstelbaar is beschadigd. Deze geëscaleerde vertrouwensbreuk dreigt ertoe te leiden dat belangrijke besluiten over het ondernemingsplan 2009-2012 en de begroting 2010, die geen uitstel gedogen, niet kunnen worden genomen.

Wijziging in de regeling bedrijfscommissies

Op 25 september 2009 heeft de bestuurskamer van de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd over de herziening van het stelsel van bedrijfscommissies. In deze brief komen drie herzieningsvoorstellen aan de orde.

Niet appels met peren vergelijken

Een ondernemer wil van een regionale indeling over stappen naar een structuur per hoofdproces. De or krijgt op verschillende momenten andere cijfers over de omvang van het personeelsbestand, de inkrimping, de niet direct plaatsbare medewerkers en formatieplaatsen voor herplaatsingkandidaten. Dit is van belang voor het uitgebrachte advies en het besluit.

De toekomst van de medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever

L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet (red.) Deventer: 2009 (VvA nr. 37) VIII + 150 p. 90 13 06737 8

De WOR is zo gek nog niet

Door Loe Sprengers en Josee Lammers

Wijzigingen nationaal niveau
Wijzigingen internationale paragraaf
Geen ingrijpende wetsaanpassing

Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders

Prof. mr. L.C.J. Sprengers[i]   De kredietcrisis heeft de gevaren van het met een te grote schuldenlast financieren van bedrijfsovernames door private equity funds als ook het te zeer gericht zijn op kortetermijnwinst door hedge funds duidelijk gemaakt.. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze een ondernemingsraad een rol kan spelen bij besluiten van activistische aandeelhouders. Enerzijds kunnen ondernemingsraden meer gebruik maken van de bevoegdheden die de WOR biedt. Het maken van afspraken met activistische aandeelhouders in het kader van de adviesprocedure voordat zij de aandelen overnemen kan daarbij een belangrijke rol spelen. Anderzijds is uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad aan te raden, met name de mogelijkheid om een enquêteprodure te starten.

The prohibition of age discrimination in labour relations

opgenomen in J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (ed.), Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland p.339-354.ISBN 978-94-000-0042-1

Het ligt eraan waar je zoekt, welk recht je zult vinden. Over de uitleg van het primaat van de politiek in de WOR

Opgenomen in K.M. van Hassel en M.P.Nieuwe Weme (red) Willems’ wegen, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M.Willems, Deventer 2010, Serie vanwege het van der Heijden instituut nr. 102, ISBN 978-90-13-07027 9, p. 375-385.

1 14 15 16 17

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie