| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Zes tips voor omgaan met vertrouwelijke informatie

Zonder informatie geen invloed. Met het recht op informatie (artikel 31 en 31a t/m 31f WOR) en het recht op vroegtijdige informatie over welke advies- of instemmingplichtige besluiten in voorbereiding zijn (art. 24) krijg je een voet tussen de deur.

Zorgtaken van de OR

De wetgever heeft de ondernemingsraad een aantal mogelijkheden gegeven om proactief en uit zichzelf onderwerpen op te pakken. Deze keer komen de zorgtaken, zie artikel 28 WOR, aan de orde.

Het initiatiefrecht: 'verstopte' bevoegdheid met veel mogelijkheden

Veel werkzaamheden van ondernemingsraden bestaan uit reageren op voorgenomen besluiten die de bestuurder aan hen voorlegt. De ondernemingsraad kan echter ook zelf met voorstellen komen, ongeacht of er een voorgenomen besluit van de bestuurder voorligt.

Artikel 24 WOR voor wezenlijke invloed

Wil een ondernemingsraad zijn adviesbevoegdheid goed gebruiken en écht invloed uitoefenen op de besluitvorming in de onderneming? Een adviesaanvraag zou dan eigenlijk nooit een verrassing voor de or moeten zijn.

Heeft de NOW gevolgen voor de WW?

Werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis te maken hebben met omzetverlies kunnen een beroep doen op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Heeft het gebruik maken van de NOW gevolgen voor een eventuele latere WW-uitkering?

Reorganisatie vanwege Coronacrisis. Mag dat?

Binnen ons bedrijf is als gevolg van de Coronacrisis fors minder werk. De directie wil nu een reorganisatie doorvoeren. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk De OR vraagt zich af of dit mag.

Vraag

Mag een bedrijf werknemers ontslaan als gevolg van de Coronacrisis? Waar moet de OR op letten bij zijn advies?

OR-verkiezingen in tijden van Corona

Vraag

Mag een ondernemingsraad de verkiezingen opschorten of uitstellen vanwege de Coronamaatregelen?

Verplicht vakantiedagen opnemen. Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Vraag

Ons bedrijf heeft als gevolg van de Coronacrisis fors minder werk. Veel medewerkers zitten thuis. De werkgever wil ons nu gaan verplichten een aantal vakantiedagen op te nemen. Mag dat zomaar? Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Payrollmedewerker telt mee bij het afspiegelingsbeginsel

Een payrollwerknemer is officieel in dienst bij een payrollwerkgever. Dit dienstverband is meestal niet meer dan een papieren constructie. Zijn werkzaamheden verricht hij namelijk bij een ander: de opdrachtgever, ook wel de materiele werkgever genoemd. Sinds 1 januari 2015 is het voor een payrollbedrijf moeilijker een payrollmedewerker te ontslaan. Dat is geregeld in het Ontslagbesluit. Vanaf 1 juli 2015 staat dit in de Ontslagregeling.

Benadeling vanwege OR-werk bij de overheid? OR belanghebbende, maar let op: volg de juiste procedure

Bescherming artikel 21 WOR Niemand mag vanwege zijn werkzaamheden voor de ondernemingsraad worden benadeeld in zijn positie in de onderneming. Het is de taak van de ondernemer om te zorgen dit dat niet gebeurt, zo bepaalt artikel 21 WOR. Het doel van deze bepaling is te waarborgen dat OR-leden hun werkzaamheden onafhankelijk kunnen doen zonder daarbij te hoeven vrezen voor vergeldingsmaatregelen.

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie