| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Concept design voor een Wetboek van Werk: meer dan zomaar een proefballon?

Ten gevolge van globalisering, technologische ontwikkelingen (robotisering, digitalisering en platformisering), demografische verschuivingen (ontgroening, vergrijzing en toename van de diversiteit) en verduurzaming verandert de organisatie van ons werk. Steeds meer mensen werken – al dan niet als gevolg daarvan – op flexibele basis. Inmiddels gaat het daarbij om meer dan een derde van de Nederlandse beroepsbevolking.

Flexwerkers in tijden van corona

Wij maken ons zorgen over de uitzendkrachten en oproepkrachten in ons bedrijf. Sommigen van hen werken al meerdere jaren bij ons. Vanwege de coronacrisis wil het management de contracten met hen eindigen. Kunnen wij als OR nog iets voor deze flexkrachten doen?

De or bij privatisering en aanbesteding

Dit laatste artikel in onze reeks over fusies en overnames bespreekt besluitvorming in de publieke sector. Die maakt de situatie anders dan in de private sector. Welke besluiten spelen bij privatisering en bij de aanbesteding van publieke diensten?

Maak procesafspraken

Op welke wijze kan de or belangrijke zaken regelen die bij een overname spelen? Hoe maak je, om te beginnen, procesafspraken? Leg vast wanneer en hoe je als or zeker betrokken wilt worden.

Personele gevolgen

Dit is het derde artikel in een reeks over fusies en overnames. Welke personele gevolgen kunnen bij besluiten tot fusie of overname aan de orde zijn? En waar dient de ondernemingsraad op te letten?

Stappen in besluitvorming

Het eerste artikel uit deze reeks gaf een overzicht van mogelijke vormen van fusies en overnames. In dit tweede artikel gaan we in op een aantal stappen die in de besluitvorming zijn te onderscheiden en de mogelijke rol van de or daarbij.

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies neemt toe. De or heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende besluiten zoals een fusie. Welke soorten fusies moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen?

Mosterd na de maaltijd, oftewel het belang van art. 24 lid 1WOR

Het komt nogal eens voor dat een ondernemingsraad om advies wordt gevraagd, terwijl de besluitvorming al grotendeels in kannen en kruiken blijkt te zijn. Dit overkwam ook de ondernemingsraad van Nalco Netherlands, locatie Delden.

Alleen informeren over bevoegdheden volstaat niet

Private equity en werknemervertegenwoordiging

Actief informeren van or’s over hun bevoegdheden, dat is de reactie van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) op de initiatieven vanuit de politiek om excessen van private equity aan te pakken.
Wij pleiten voor afspraken maken met bonden en ondernemingsraden. Zij zijn ten slotte vaak de enige partijen die na overname de private equity aan afspraken kan houden.

Rechtspraak belangrijk voor positie or's

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Sprengers Advocaten (voorheen het Advokatenkollektief) analyseerden enkele van hun advocaten de inhoud en betekenis van de rechtspraak op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de afgelopen veertig jaar. Conclusie: de rechtspraak is van groot belang voor de positie van ondernemingsraden.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie