| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Verdienen

Met de WOR in de hand kun je aardig wat te weten komen over de inkomensverhoudingen het bedrijf. Toch worden door ondernemingsraden weinig vragen gesteld over de inkomensverhoudingen en inkomensverschillen. Dat is vreemd. Het onderwerp houdt veel gemoederen bezig.

Carrière

Een op de twee collega’s van u doet iets waar hij niet meer voor zou kiezen. Kijk eens om u heen. Collega. Piet, al 28 jaar medewerker debiteurenadministratie. Hij zou het anders doen en misschien wel kiezen voor de crediteuren. Collega Janneke. Haar stralende glimlach zou wel eens niet echt kunnen zijn. Al twaalf jaar. En misschien twijfelt u zelf ook wel.

Geen adviesrecht: primaat van de politiek

In deze beslissing van de kantonrechter Utrecht van 4 rnaart 2011 wordt het besluit tot het verlenen van een adviesopdracht aan een deskundige door het Korpsbeheerdersberaad i.o. toegerekend aan de ondernemer Voorziening tot samenwerking Politie Nederland. Daarom zou de ondernemingsraad, die is ingesteld door de ondernemer Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, adviesrecht moeten toekomen bij dit besluit op grond van artikel 25 lid 1 onder n WOR. Maar het primaat van de politiek staat aan het adviesrecht in de weg.

Verruwing

U hebt het allemaal kunnen zien en horen. De verruwing van bet taalgebruik tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Een Kamerlid dat de premier toeriep om eens normaal te doen. De premier die vervolgens her Kamerlid liet weten dat hij zelf normaal moest doen. De kranten stonden er vol van. Het einde van de beschaving leek in zicht. Politici die elkaar toeschreeuwden normaal te doen.

Knuffels

Bedrog, oneerlijkheid, asociaal gedrag: Alom aanwezig Spreekt de bestuurder wel de waarheid? Is het collectieve ontslagrecht nodig? Klopt het dat er geen geld is voor een behoorlijk sociaal plan?. Waarom gedraagt collega-or-lid Jaap zich zo asociaal? Onderzoek van de Amerikaanse Harvard Universiteit. Werknemers gedragen zich eerlijker, socialer en guller als er knuffels autootjes of andere zaken die aan kinderen .doen. denken in de buurt zijn.

Plagerijtjes?

Het plagen op de werkvloer neemt ernstige vormen aan, zo blijkt uit onderzoek. Het.plagen van collega’s heeft grote gevolgen. Extra ziekteverzuim, minder gemotiveerde werknemers en ongelukkige mensen. De plagerijtjes variëren in ernst en omvang. Zout in de koffie in plaats van suiker. Het verwisselen van letters op het toetsenbord. Het lijken onschuldige zaken. Ernstiger is het structureel negeren van een collega of fysieke plagerijen, zoals iemand laten struikelen.

Roddelen

Ondernemingsraden moeten proberen een hecht team te vormen. Dat lukt niet altijd. Misschien is roddelen de oplossing? Roddel moet uit de taboesfeer worden gehaald. Binnen ondernemingsraden wordt veel geroddeld, vooral over andere or-leden. Net dat ene or-lid dat er niet is, gaat over de tong.

Middagdutje

Zes maanden geleden wees ik op een onderzoek waaruit bleek dat een dutje tijdens het werk voor iedereen goed is. Voor de werkgever een hogere arbeidsproductiviteit, voor de werknemer meer rust en tevredenheid. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Dit onderzoek zou wereldwijd de nodige beroering wekken. Ik hoorde dat veel ondernemingsraden het punt op de overlegagenda hebben gezet.

Pretinternet

Ondernemingsraden . hebben een rol in de discussie over het gebruik van internet tijdens werktijd.. De regels hierover worden vaak vastgelegd in een internetprotocol. Uit veel van die protocollen blijkt dat de werkgever eigenlijk liever niet heeft dat zijn ondergeschikten in werktijd en bovendien op de computer van de zaak internetten voor de lol. ‘Pretinternetten’ gaat· ten koste van het werk, is de gedachte. Soms wordt het oogluikend toegestaan. Dan wordt er wel een grens gelegd bij het kijken naar vieze plaatjes of websites met een akelige inhoud. Dat vind ik terecht.

Winnaarsrood

Als lid van de ondernemingsraad zult u regelmatig aan de onderhandelingstafel zitten. Is het niet over de vraag of de reorganisatie gepaard zal moten gaan met gedwongen ontslagen, dan is het wel over de nieuwe werktijdenregeling. Om een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te bereiken geef ik u een kledingadvies.

1 2 3 4

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie