| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Broekriem

Binnen veel bedrijven en instellingen wordt de broekriem aangehaald. Ook op het terrein van medezeggenschap. Minder vrijstellingen, minder uren voor or-werk, prijsbewustzijn bij cursussen en vergaderlocaties.

Democratie

Omdat Henk en Ingrid zijn verlaten door hun aanvoerder mogen we op 12 september weer naar de stembus. Doet me denken aan een oud ideetje: de jaarlijkse nationale verkiezingsdag.

Naam

Onderbezetting van ondernemingsraden is een probleem. Maar er is een oplossing bij de hand. Uit meerdere. Amerikaanse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat iemands naam van invloed is op waar hij terecht komt. Er blijkt bijvoorbeeld een relatie te bestaan tussen iemands naam en zijn of haar beroep. Personen die Dennis of Denise heten in de VS zijn vaak tandarts. Uit het onderzoek blijkt dat de eerste letters van de voornaam er toe doen. Dit zal in Nederland leiden tot veel Renés onder rechters, veel Barenden onder bakkers en barmannen en veel Vera’s onder verpleegkundigen.

Beroep op het primaat van de politiek komt te laat

De gemeente Middelburg vraagt advies over vormgeving van de samenwerking met de gemeente Vlissingen op het gebied van de belastingen. Nadat de ondernemingsraad negatief adviseerde en in beroep ging stelde de gemeente dat het besluit onder het primaat van de politiek viel en dat de ondernemingsraad dus niet ontvankelijk was in zijn beroep. De ondernemingskamer Hof Amsterdam oordeelde dat nu zonder voorbehoud advies was gevraagd, de gemeente zich niet meer op het primaat van de politiek kon beroepen. Het beroep van de ondernemingsraad werd echter verworpen, omdat het besluit niet kennelijk onredelijk werd geacht.

Verdienen

Met de WOR in de hand kun je aardig wat te weten komen over de inkomensverhoudingen het bedrijf. Toch worden door ondernemingsraden weinig vragen gesteld over de inkomensverhoudingen en inkomensverschillen. Dat is vreemd. Het onderwerp houdt veel gemoederen bezig.

Carrière

Een op de twee collega’s van u doet iets waar hij niet meer voor zou kiezen. Kijk eens om u heen. Collega. Piet, al 28 jaar medewerker debiteurenadministratie. Hij zou het anders doen en misschien wel kiezen voor de crediteuren. Collega Janneke. Haar stralende glimlach zou wel eens niet echt kunnen zijn. Al twaalf jaar. En misschien twijfelt u zelf ook wel.

Geen adviesrecht: primaat van de politiek

In deze beslissing van de kantonrechter Utrecht van 4 rnaart 2011 wordt het besluit tot het verlenen van een adviesopdracht aan een deskundige door het Korpsbeheerdersberaad i.o. toegerekend aan de ondernemer Voorziening tot samenwerking Politie Nederland. Daarom zou de ondernemingsraad, die is ingesteld door de ondernemer Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, adviesrecht moeten toekomen bij dit besluit op grond van artikel 25 lid 1 onder n WOR. Maar het primaat van de politiek staat aan het adviesrecht in de weg.

Verruwing

U hebt het allemaal kunnen zien en horen. De verruwing van bet taalgebruik tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Een Kamerlid dat de premier toeriep om eens normaal te doen. De premier die vervolgens her Kamerlid liet weten dat hij zelf normaal moest doen. De kranten stonden er vol van. Het einde van de beschaving leek in zicht. Politici die elkaar toeschreeuwden normaal te doen.

Knuffels

Bedrog, oneerlijkheid, asociaal gedrag: Alom aanwezig Spreekt de bestuurder wel de waarheid? Is het collectieve ontslagrecht nodig? Klopt het dat er geen geld is voor een behoorlijk sociaal plan?. Waarom gedraagt collega-or-lid Jaap zich zo asociaal? Onderzoek van de Amerikaanse Harvard Universiteit. Werknemers gedragen zich eerlijker, socialer en guller als er knuffels autootjes of andere zaken die aan kinderen .doen. denken in de buurt zijn.

Plagerijtjes?

Het plagen op de werkvloer neemt ernstige vormen aan, zo blijkt uit onderzoek. Het.plagen van collega’s heeft grote gevolgen. Extra ziekteverzuim, minder gemotiveerde werknemers en ongelukkige mensen. De plagerijtjes variëren in ernst en omvang. Zout in de koffie in plaats van suiker. Het verwisselen van letters op het toetsenbord. Het lijken onschuldige zaken. Ernstiger is het structureel negeren van een collega of fysieke plagerijen, zoals iemand laten struikelen.

1 2 3 4

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie