| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Procedure bij de Ondernemingskamer

Het adviesrecht is een zware bevoegdheid voor een ondernemingsraad. De mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof, maakt een adviesprocedure niet vrijblijvend.

Hoe moet een advies van de OR eruitzien?

Een van de wezenlijke bevoegdheden van een or is het adviesrecht. Hoe zou een advies eruit moeten zien, als je kijkt naar de rechtspraak?

Wat kan de OR betekenen in deze coronatijden? Welke mogelijkheden biedt het initiatiefrecht?

Als OR maken wij ons zorgen over het bedrijf. Wij hebben wel de nodige ideeën voor goede maatregelen. Welke rol kan de OR spelen?

Hoe ziet de adviesprocedure eruit?

De eerste aflevering ging om wanneer en waarover advies moet worden gevraagd. Dit tweede deel draait om de inhoud van de adviesaanvraag en de adviesprocedure.

Het advies van de OR: Wanneer en waarover?

Art. 25 lid 1 WOR noemt 13 onderwerpen waarover advies moet worden gevraagd. En 12 keer staat er dat alleen advies moet worden gevraagd als er sprake is van een belangrijk besluit.

Aandachtspunten voor de OR bij samenwerking in de zorg

Fusies van ziekenhuizen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onder meer patiënten. Een fusie kan immers ertoe leiden dat bepaalde afdelingen in een ziekenhuis worden gesloten (zoals geboortezorg, of
Eerste Hulp). Daarom gelden hiervoor in de zorg specifieke normen, uitgewerkt in de Zorgbrede Governancecode en de Zorgspecifieke fusietoets. In dit artikel in OR Informatie gaan Suzanne Broens en Annette Terpstra in op de aandachtspunten voor de ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt.

Aandachtspunten voor de OR - Samenwerking in de zorg

Concentraties van zorginstellingen haalden de afgelopen jaren het nieuws. De fusiegolf leidde tot de zorg-specifieke fusietoets. Zorgaanbieders met een bepaalde omvang en omzet moeten hierdoor goedkeuring hebben van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt bij een wens tot fusie, samenwerking of een andere vorm van concentratie. De goed geïnformeerde ondernemingsraad kan hierbij een eigen positie innemen.

Hoe ver gaat de informatieplicht in het kader van een adviestraject?

Het is aan de ondernemingsraad (en niet aan de bestuurder) om te bepalen welke informatie hij nodig heeft om tot een advies te komen. Gaat deze informatieplicht van de bestuurder zo ver dat deze een onafhankelijk extern onderzoek moet laten uitvoeren omdat de OR hier, in het kader van de beoordeling van de adviesaanvraag, om heeft gevraagd? Dit vraagstuk kwam bij de Ondernemingskamer aan de orde in de zaak van de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam/gemeente Amsterdam.

De OR en de zorgspecifieke fusietoets

Per 1 januari 2014 dienen zorgaanbieders indien zij willen fuseren, samenwerken of op andere wijze willen concentreren de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te krijgen. Indien de NZa geen goedkeuring verleent kan de concentratie niet doorgaan. Wat houdt de zorgspecifieke fusietoets in en wat betekent dit voor de OR praktijk?

Sociaal Plan altijd verplicht?

IBM heeft de ondernemingsraad advies gevraagd om het over het voornemen van IBM om over te gaan tot verdere transformatie van IBM Global Account (hierna een IGA te noemen) waarbij 16,58 fte aan arbeidsplaatsen binnen IGA zullen verdwijnen. De reorganisatie zou plaatsvinden in de periode 1 mei 2012 t/m 31 december 2013. De ondernemingsraad heeft een negatief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit. In het advies is onder meer opgenomen: “In de adviesaanvraag is naar ons oordeel niet, althans onvoldoende, inzicht gegeven welke maatregelen worden opgenomen om de personele gevolgen op te vangen, daarmee is niet voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 25 lid 3 WOR. Herhaaldelijk hebben wij hier wel naar gevraagd maar telkens wordt er verwezen naar (.…) hoofdstuk 18 van onze personeelsgids. Hetgeen aldaar is beschreven is een algemene beschrijving hoe boventalligheid kan ontstaan en welke mogelijkheden er zijn om intern te zullen solliciteren. De OR wenst echter dat er inzicht wordt gegeven welke maatregelen/voorzieningen er getroffen worden als medewerkers ontslagen worden. Het lijkt erop dat medewerkers – nu slechts wordt verwezen naar hoofdstuk 18 – enige tijd de ruimte krijgen om een andere interne baan te vinden – in welke periode zij dienen door te werken – en vervolgens als dat niet lukt worden ontslagen zonder enige vergoeding/suppletie. Dit acht de ondernemingsraad onaanvaardbaar en een bedrijf als IBM onwaardig. Van IBM mag verwacht worden dat zij een volwaardig sociale paragraaf opstelt/overeenkomt met OR en/of vakbonden.”

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie