| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Normalisering van collectief overleg en de OR

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor heeft een grote groep ambtenaren niet langer een aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De invoering van de Wnra en het vervallen van de rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld het CAP, het ARAR en CAR/UWO brengen ook veranderingen mee in de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden bij de overheid tot stand komen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, of de ondernemingsraden ten opzichte van de vakorganisaties een grotere rol krijgen bij de vorming van arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Eerst wordt de wijze waarop het collectief overleg voor inwerkingtreding van de Wnra plaatsvond besproken. Vervolgens worden de wijzigingen in het overleg toegelicht en worden de bepalingen zoals opgenomen in de cao’s Rijk, Gemeenten en Provincies behandeld.

Lees het volledige artikel

Datum
15 januari 2020

Rechtsgebied
Collectief arbeidsrecht Medezeggenschapsrecht

Artikel uit ArbeidsRecht, Afl. 1, januari 2020 (ArbeidsRecht 2020/8)

Nieuwsbrief

Meer informatie