| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

OR en gefaseerde besluitvorming verzelfstandiging

De Ondernemingskamer bevestigt hier eerst de lijn die was ingezet met twee eerdere uitspraken

1. De ondernemer is primair verantwoordelijk voor het goede verloop van het medezeggenschapstraject . Zie uitspraak OR / Unie KBO

2. Fasering van de besluitvorming mag er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan de effectiviteit van de medezeggenschap. Zie uitspraak OR / NCRV. Hierop vult de Ondernemingskamer nu aan.

dat opsplitsing in afzonderlijke besluiten ten aanzien van dezelfde organisatie er niet toe mag leiden dat het overzicht van de gevolgen voor de bestaande organisatie in zijn totaliteit onvoldoende is. Zie uitspraak OR / Provincie Zuid-Holland.

Datum
23 april 2015

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Nieuwsbrief

Meer informatie