| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Verminderen van aantal ambtenaren

De secretaris-generaal van het ministerie VROM vraagt advies over het voornemen onteigeningstaken van het onderdeel Bestuurlijke en Juridische Zaken uit te besteden. De or adviseert negatief, maar het besluit wordt toch genomen.

Fundamentele waarden

Stel je voor dat er in Nederland een politieke partij is die van mening is dat medezeggenschap een uitvloeisel is van slechte, verderfelijke ideeën. Dat het boekje ‘Inzicht in de ondernemingsraad’ op de brandstapel moet. Dat leden van de ondernemingsraden slechte mensen zijn. Dat leden van ondernemingsraden vaak niet te vertrouwen zijn. Is het goed dat OR-leden, louter op grond van hun OR-lidmaatschap, een verplichte cursus praten moeten volgen? Is het idee om OR-leden bij de ingang van het bedrijf extra te controleren op van alles en nog wat? OR-leden schijnen namelijk bovengemiddeld goederen te verduisteren. En wat denk je van het voorstel om elk OR-lid te verplichten een paarse button te dragen, gesierd met ‘OR’ in gele hoofdletters, om herkenbaar op straat te zij?.

Hoe moet een goed or-advies eruitzien?

Het adviesrecht is een van de meest wezenlijke bevoegdheden van de or. Helaas gaat in het in de praktijk niet altijd van een leien dakje. Hoe zou een goed or-advies eruit moeten zien?

Tevergeefse rol pvt bij twist

Een directeur van een familiebedrijf probeert via een enquêteprocedure door een speciaal daartoe opgerichte personeelsvertegenwoordiging (pvt) zijn dreigende ontslag te voorkomen. De ondernemingskamer wijst dit af.

Medezeggenschapsrechtspraak juli 2009 – juli 2010: toenemende rechtspraak 0K in niet WOR-zaken

Prof. mr. L.C.J. Sprengers[1]   100   Deze kroniek heeft betrekking op de rechtspraak over het medezeggenschapsrecht in de tweede helft van 2009 en de eerste helft van 2010.[2] Waar ik vorig jaar de kroniek als ondertitel meegaf ‘Rust in rechtspraak in roerige economische tijden[3] zou deze titel ook van toepassing kunnen blijven op dit kroniekjaar, zeker wat betreft de rechtspraak van de ondernemingskamer (OK). Zowel het aantal beschikkingen (zes in dit kroniekjaar tegen elf in het jaar daarvoor) als de aard van de zaken vormen geen weerspiegeling van de economisch moeilijke tijden. In deze kroniek ga ik, gezien de beschikbare ruimte, alleen in op de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de rechtspraak van de OK op basis van verschillende medezeggenschapswetten.

Behoefte aan scholing en onwillige bestuurder

Behoefte aan scholing en onwillige bestuurder   Onze or wil graag af en toe een cursus volgen die specifiek gericht op medezeggenschap. Tot nu toe heeft onze or nog nauwelijks scholing gehad. Wij menen dat een cursus om onze kennis bij te spijkeren meer dan welkom is. Op die manier kunnen wij ons or-werk beter doen en kunnen wij ook meer invloed uitoefenen. Onze bestuurder doet erg moeilijk over deze wens en wil geen afspraken maken over de hoeveelheid tijd die de or mag besteden aan scholing. Welke rechten hebben wij op dit punt?

Belangrijk arrest Europees Hof met dank aan onze advocaat Rudi van der Stege

21 oktober 2010 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan die van groot belang is voor de bescherming van de rechten van werknemers bij overgang van een onderneming. Het gaat dan met name om de rechten van werknemers die binnen concernverband gedetacheerd zijn  bij de onderneming die wordt overgedragen.

Gebruik van verborgen camera op het werk

Bij ons vervoersbedrijf is onlangs een verborgen camera in de toiletruimte van een personeelshuisje geplaatst. Daar werden ernstige vernielingen aangebracht en aanstootgevende en beledigende teksten op de wanden geschreven. Om de dader(s) op te sporen, is tijdelijk een verborgen camera geplaatst. De medewerkers die van deze toiletruimte gebruikmaken vinden dat hun privacy wordt geschonden. Zij zijn het er niet mee eens dat er – zonder hun medeweten – camera’s zijn opgehangen. Mag de werkgever dit zomaar doen?

Adviesrecht or niet ingeperkt door bevoegdheden redactieraad

Adviesrecht or niet ingeperkt door bevoegdheden redactieraad Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, LJN BN1709 Adviesrecht van de ondernemingsraad Art. 25 en 26 WOR

Wie heeft welke bevoegdheden?

MGL is uitgever van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad. De dagbladen hebben een redactiestatuut waarin voorzien is in het instellen van een redactieraad. De scheiding van de bevoegdheden tussen redactieraad en or is daarin ook geregeld. Aan de or is advies gevraagd over een reorganisatie. Hij stelt de nodige aanvullende vragen en vraagt om meer (financiële) informatie. De or adviseert om het besluit niet te nemen, omdat hij kritiek heeft op de onderbouwing van de adviesaanvraag, zowel wat betreft de financiële informatie als de uitwerking van het reorganisatieplan. Het besluit wordt toch genomen.

1 40 41 42 43 44 46

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie