| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

De ambtenarenrechtersformule, een update

Inmiddels zijn er meer dan twee jaar verstreken sinds ‘de geboorte’ van de ambtenarenrechtersformule, dus tijd voor een update.

Veerkracht van de publieke sector - bijdrage aan congres tgv 20 jaar CAOP

Specialist arbeids- en ambtenarenrecht Loe Sprengers keek met dagvoorzitter Margriet Vroomans terug op de wordingsgeschiedenis van CAOP, waarbij met name de evolutie van het overlegmodel een belangrijke factor was. Als winst van het sectorenmodel geeft Sprengers aan dat er meer dynamiek en differentiatie is ontstaan in de niet-kabinetssectoren: zij zijn meer hun eigen weg gegaan. Ook heeft de invoering geleid tot meer vernieuwingen in de arbeidsvoorwaarden.

Overgangsrecht Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Het wetsontwerp Normalisering rechtspositie ambtenaren bevat een aantal bepalingen die van belang zijn voor de wijze waarop de overgang van de aanstelling naar de arbeidsovereenkomst zal verlopen en voor wat betreft de inhoud van de arbeidsvoorwaarden die zullen gaan gelden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het individuele en het collectieve niveau.

Van marathonloper tot helikopterpiloot: is ambtelijke aanstelling daarvoor een vereiste?

Van marathonloper tot helikopterpiloot: is ambtelijke aanstelling daarvoor een vereiste?, opgenomen in Alles over het publieke domein, bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.mr. Roel Bekker en prof.dr.mr. Roel Nieuwenkamp, CAOP Den Haag 10 september 2014, p. 30-38..

Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht

Hoofdstuk 7 Collectief overleg bij reorganisaties: enkele actuele ontwikkelingen, opgenomen in J.Blanken e.a (red), Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht, Celsius Uitgeverij Amersfoort, 2014, p. 83-98, ISBN 978-90-8863-148-1, NUR 825.

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Op 28 februari 2013 zag de formule van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) het levenslicht. Deze formule schrijft voor hoe de hoogte van de “plus” bovenop de minimale uitkeringsregeling bij een ontslag op overige gronden van een ambtenaar moet worden berekend. Zijn schepper presenteerde de formule met enige trots in een persbericht op www.rechtspraak.nl en inmiddels gaat hij mede door het leven onder de roepnamen “CRvB-formule” en “ambtenarenrechtersformule“.

Toekomst van de cao? Cao van de toekomst!

In deze tijd wordt er regelmatig kritiek geuit op de cao, het overleg om tot cao-afspraken te komen en het juridisch stelsel waar dit is ingebed. Kritiek die bijvoorbeeld betrekking heeft op de regeldichtheid van cao-afspraken, het gebrek aan draagvlak voor de Cao vanwege het teruglopend ledental van vakbonden, de houtgreep van het overeenstemmingsvereiste in het cao-overleg bij de overheid, het te weinig kunnen inspelen op de behoefte aan maatwerk en de behoefte aan flexibilisering. In deze bijdrage wil ik ingaan op de vraag of de cao nog wel toekomst heeft en zo ja, hoe de cao van de toekomst er dan uit zal zien.

De Ambtenaar van de toekomst, de toekomst van de ambtenaar

‘De Ambtenaar van de toekomst, de toekomst van de ambtenaar’. Dat was de titel van het symposium waarmee advocatenkantoor Capra (Den Haag, Den Bosch, Zwolle, Maastricht) het 85-jarig jubileum vierde.

LJN: BZ2043 en LJN: BZ2044

Sinds 1997 bestaat voor “gewone” werknemers de zogenaamde kantonrechterformule. Deze formule wordt door de rechter toegepast bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De formule luidt A x B x C. Daarbij staat A voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor de beloning, inclusief alle vaste loonbestanddelen en C voor de correctiefactor, een variabele welke de verwijtbaarheid van de ene of aan de andere kant tot uitdrukking brengt. Valt de werknemer een verwijt te maken of ligt de reden voor ontbinding overwegend in zijn risicosfeer, dan kan de correctiefactor lager uitvallen dan 1 en zelfs op nul neerkomen. Valt de werkgever een verwijt te maken dan kan de correctiefactor boven 1 uitkomen. De neutrale correctiefactor is 1.

Toekomst Commissies van Beroep, de rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs

met F.H.J.G.Brekelmans, J.Spierling, W,G.A,M. Veugelers, Uitgave nr. 6 Expertisecentrum Onderwijsgeschillen, Utrecht 2012, 1e druk, juni 2012, ISBN 978-90-817231-3-8;76 p. (rapport)

1 2 3

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie