| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Verplichte klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden na veel discussie en flinke debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet bepaalt, dat werkgevers met minimaal vijftig werknemers een klokkenluidersregeling moeten hebben. De ondernemingsraad heeft het instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van zo een regeling. Waar moet de OR op letten bij een klokkenluidersregeling?

Redactie lustrumbundel 70 jarig bestaan VvA70 jaar VvA: einde van het begin

Met A.R. Houweling

redactie lustrumbundel 70 jarig bestaan VvA70 jaar VvA: einde van het begin, reeks VvA 44, ISBNM 97890137842, ISBN 978 90 13 13785 9 (E-book), NUR 825-502..

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht”, 8e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13419 3 ; NUR 827-715, p. 1801-1964.

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”, 9e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13698 2 ; ISBN 978 90 13 13698 9 (E-book)  NUR 825-502, p. 605-762.

Onderbezetting

Wij zijn een ondernemingsraad van een middelgrote onderneming. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden bestaat onze or uit 13 leden. Bij de laatste verkiezingen bleek het erg lastig te zijn om kandidaten te vinden en konden slechts 11 zetels bezet worden. In het afgelopen jaar zijn nog eens twee zetels vacant geworden, omdat een medewerker ontslag heeft genomen en een andere collega wegens ziekte langdurig is uitgevallen. Wij vragen ons af, of we nog wel kunnen functioneren als ondernemingsraad en of wij rechtsgeldig kunnen handelen.

Ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid voor de zieke werknemer: de muis in de val van een ingewikkeld toneelstukje in toga

Is de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer nog wel mogelijk sedert de invoering van de WWZ?

De weg naar de arbeidsmarkt

Jongeren, verenigd in Young & United, vragen aandacht voor de lage jeugdlonen. Een jongere in Nederland verdient erg weinig. Terwij1 in de meeste Europese landen jongeren 70%-80% van het minimumloon verdienen, ligt dat percentage in Nederland gemiddeld onder de 60% van het minimumloon. Een 17-jarige verdient rond de 40% van het minimumloon. Inmiddels worden de jongeren gesteund door linkse politieke partijen: de minister is door diverse fracties gevraagd een voorstel tot verhoging van het minimumjeugdloon te doen.

Vertrekregeling topfunctionarissen

Tegenwoordig mogen zogenaamde topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris van de WNT bepaald op  € 178.000.  In 2016 wordt het algemene maximum van de WNT € 179.000,–. Dit bedrag is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage, onkosten. Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Toffe peer!

Vanochtend las ik een uitspraak van de kantonrechter in Tilburg waarin hij de arbeidsovereenkomst met een docent ontbond. Deze docent toonde iets te amicaal gedrag in de omgang met leerlingen en met één leerlinge had hij veelvuldig contact via sociale media waarbij hij zich laatdunkend over een collega-docente had uitgelaten. Laatdunkend is dan weer zo’n typische uitdrukking van een beschaafde kantonrechter: de docent noemde zijn collega een irritante ouwe tang en een pokkewijf.

De vieze man

Een jonge meid, laten we haar voor het gemak Astrid noemen, krijgt haar eerste baan als secretaresse bij een ingenieursbureau. Ik stel mij zo voor dat zij dat vol trots aan haar ouders heeft verteld. Pap en mam ook helemaal trots natuurlijk. En met goede moed begint Astrid aan haar eerste job! De directeur van het ingenieursbureau en zijn echtgenote vertellen er wel bij dat ze zich op kantoor representatief moet kleden. Dat leek Astrid nogal wiedes. Al keek ze wel wat vreemd op toen haar verteld werd dat ze nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken moest dragen. Dat de directeur die kleding speciaal voor haar in het buitenland liet maken, gaf haar toch wel wat vertrouwen. Al bleef het natuurlijk ook wel een beetje raar: het stond haar misschien best goed, maar het voelde bepaald niet prettig. Toen ze die kleding liever niet meer wilde dragen, was haar directeur ontstemd. Ontslagen zou ze worden!

1 2 3 4 9

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie