| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Het nieuwe ontslagrecht en de kookwinkel

Het ontslagrecht is “hot”. Reden: de in no time doorgevoerde wijzigingen per juni 2015, beter bekend als de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). En rechtgeaarde arbeidsrechtspecialisten zitten er natuurlijk bovenop. Net als inmiddels demissionair minister Asscher, die de wet naar aanleiding van kritiek al een aantal malen bijstelde.

Verbetertrajecten onder de WWZ

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief opgenomen. De rechters moeten deze ontslaggronden strikt beoordelen.

Eén van de limitatieve ontslaggronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid (met andere woorden: disfunctioneren). Voor de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ gelden strikte vereisten. Onder meer dient werkgever objectief te kunnen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert. Daarnaast moet de werknemer door de werkgever zijn aangesproken op zijn onvoldoende functioneren. Dat is nog niet voldoende, ook moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Veelal wordt dan door de werkgever gesteld dat de werknemer in een verbetertraject zit. Er zijn geen vaste kaders voor het invullen van het verbetertraject. Hoe moet zo’n verbetertraject eruit zien, hoe lang moet het duren?

Een EOR oprichten?

Wij zijn een or van een farmaceutisch bedrijf met ongeveer 500 werknemers in Nederland. Ons bedrijf heeft meerdere vestigingen in Europa, het hoofdkantoor is gevestigd in Duitsland. In totaal hebben wij ongeveer 2.500 werknemers. Vaak worden besluiten genomen op Europees niveau en heeft de Nederlandse or naar ons gevoel het nakijken. De Nederlandse or wordt vaak niet betrokken bij de principiële besluiten, maar komt pas in beeld bij de uitvoering van die beslissingen op Nederlands niveau. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verplaatsen van de productie of het centraliseren van bepaalde afdelingen in één land. Bij zulke beslissingen lijkt het alsof de Nederlandse bestuurder geen andere keuze heeft dan het Europese besluit uit te voeren. Wij vragen ons nu af, of het oprichten van een Europese ondernemingsraad zinvol is, en hoe dat in zijn werk gaat.

Voorwaarden voor een kennisgeving van een loonstop wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Aan welke voorwaarden dient een kennisgeving van een loonstop te voldoen in het geval een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte?

Witte boorden

In de auto op weg naar het oosten van het land weet ik al dat het geen gemakkelijke middag gaat worden. Ik ben op weg naar een bedrijf dat op de rand van de afgrond staat. Verkopen is een optie, lukt dat niet dan dreigt sluiting of een forse reorganisatie. De OR weet zich geen raad en heeft mij gevraagd in twee personeelsbijeenkomsten uit te leggen hoe de vlag er bij hangt. Niet best, zoveel is zeker. Om mezelf een beetje op te peppen laat ik ‘Dansen op de vulkaan’ van De Dijk uit de boxen knallen. Bij een vulkaan moet je voorzichtig zijn, denk ik in mezelf.

Verplichte klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden na veel discussie en flinke debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet bepaalt, dat werkgevers met minimaal vijftig werknemers een klokkenluidersregeling moeten hebben. De ondernemingsraad heeft het instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van zo een regeling. Waar moet de OR op letten bij een klokkenluidersregeling?

Redactie lustrumbundel 70 jarig bestaan VvA70 jaar VvA: einde van het begin

Met A.R. Houweling

redactie lustrumbundel 70 jarig bestaan VvA70 jaar VvA: einde van het begin, reeks VvA 44, ISBNM 97890137842, ISBN 978 90 13 13785 9 (E-book), NUR 825-502..

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht”, 8e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13419 3 ; NUR 827-715, p. 1801-1964.

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”, 9e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13698 2 ; ISBN 978 90 13 13698 9 (E-book)  NUR 825-502, p. 605-762.

Onderbezetting

Wij zijn een ondernemingsraad van een middelgrote onderneming. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden bestaat onze or uit 13 leden. Bij de laatste verkiezingen bleek het erg lastig te zijn om kandidaten te vinden en konden slechts 11 zetels bezet worden. In het afgelopen jaar zijn nog eens twee zetels vacant geworden, omdat een medewerker ontslag heeft genomen en een andere collega wegens ziekte langdurig is uitgevallen. Wij vragen ons af, of we nog wel kunnen functioneren als ondernemingsraad en of wij rechtsgeldig kunnen handelen.

1 2 3 4 5 10

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie