| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Misleiding!

Het is bijna 1 juli en dan treedt de wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Daar houden wij advocaten natuurlijk ook nu al rekening mee. Zo zat ik vanochtend nog met mijn collega Martijn twee zaken door te nemen met het oog op het nieuwe ontslagrecht. Wat was nu het beste voor onze klanten? Hoe zit dat overgangsrecht nu in elkaar en wat voor gevolgen heeft dat nieuwe recht nu voor onze twee klanten?

Payrollmedewerker telt mee bij het afspiegelingsbeginsel

Een payrollwerknemer is officieel in dienst bij een payrollwerkgever. Dit dienstverband is meestal niet meer dan een papieren constructie. Zijn werkzaamheden verricht hij namelijk bij een ander: de opdrachtgever, ook wel de materiele werkgever genoemd. Sinds 1 januari 2015 is het voor een payrollbedrijf moeilijker een payrollmedewerker te ontslaan. Dat is geregeld in het Ontslagbesluit. Vanaf 1 juli 2015 staat dit in de Ontslagregeling.

Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid

In juli 2014 heeft een elektrotechnische industriële onderneming een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend voor een van de werkvoorbereiders. Deze werknemer is lid van een vaste commissie van de ondernemingsraad, waarmee hij de status van lid van de ondernemingsraad heeft. Als reden voor de beëindiging geeft de onderneming op dat er sprake is van een verliessituatie, ten gevolge waarvan, na het doorlopen van een adviestraject met de ondernemingsraad, gereorganiseerd dient te worden. De kantonrechter heeft dit verzoek tot ontbinding afgewezen. Het verzoek werd onvoldoende gemotiveerd geacht en daarbij is niet komen vast te staan dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad. In januari 2015 probeert de onderneming het nog eens. Ditmaal wordt het verzoek beter gemotiveerd en oordeelt de kantonrechter dat de grond voor ontbinding geen verband houdt met het lidmaatschap van de ondernemingsraad. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2015 en kent aan de werknemer de vergoeding toe die voortvloeit uit het sociaal plan dat met de vakbonden overeengekomen is.

Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen, hoofdstuk 2

opgenomen in: L.G.Verburg en R.M.Beltzer, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Monografieën Sociaal recht 31, vierde druk, Deventer 2015, p. 37-75, ISBN 9789013130348, NUR 825-502. (geheel herschreven hoofdstuk vanwege WWZ)

Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid

In juli 2014 heeft een elektrotechnische industriële onderneming een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend voor een van de werkvoorbereiders. Deze werknemer is lid van een vaste commissie van de ondernemingsraad, waarmee hij de status van lid van de ondernemingsraad heeft. Als reden voor de beëindiging geeft de onderneming op dat er sprake is van een verliessituatie, ten gevolge waarvan, na het doorlopen van een adviestraject met de ondernemingsraad, gereorganiseerd dient te worden. De kantonrechter heeft dit verzoek tot ontbinding afgewezen. Het verzoek werd onvoldoende gemotiveerd geacht en daarbij is niet komen vast te staan dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad. In januari 2015 probeert de onderneming het nog eens. Ditmaal wordt het verzoek beter gemotiveerd en oordeelt de kantonrechter dat de grond voor ontbinding geen verband houdt met het lidmaatschap van de ondernemingsraad. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2015 en kent aan de werknemer de vergoeding toe die voortvloeit uit het sociaal plan dat met de vakbonden overeengekomen is.

Nieuwe ontslagregels en StiPP

Vorige week is de Ontslagregeling gepubliceerd. Het Ontslagbesluit vervalt per deze datum. In de Ontslagregeling is het ontslagrecht dat geldt per 1 juli 2015 op een aantal onderdelen uitgewerkt. In deze regeling staan definities van het begrip payrollwerkgever en uitzendwerkgever. Het wel of niet zijn van uitzendwerkgever is onder andere van belang voor de aansluitplicht bij het pensioenfonds StiPP.

Positie van medezeggenschapsleden wijzigt

Dit is de zevende bijdrage in de reeks voor OR informatie waarin we ingaan op de wijzigingen van de WWZ. Dit artikel gaat over de wijziging van de regeling over de opzegverboden, met name voor or-leden en arbeidsongeschikte werknemers. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2015

Transitiekosten en -vergoeding

Op 30 januari 2015 publiceerde het ministerie van SZW een persbericht over de inhoud van de ‘Overgangsregeling Transitievergoeding’ en het besluit over de transitiekosten. De teksten zijn nu voor advies naar de Raad van State en worden pas daarna definitief en publiek. Op dit moment zijn dus alleen nog de hoofdlijnen bekend.

Pas op de plaats voor StiPP

Arrest hof Arnhem-Leeuwarden gaat recht in tegen hof Amsterdam inzake StiPP/Care4Care

Overgangsregeling transitievergoeding

‘Overgangsregeling over transitievergoeding bekend gemaakt. De inhoud ervan wordt in dit artikel geschetst. Betekenis voor sociaal plan afgesloten met OR die ook na 1 juli 2015 doorlopen nog niet helemaal duidelijk. ‘

1 2 3 4 5 9

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie