| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Onderbezetting

Wij zijn een ondernemingsraad van een middelgrote onderneming. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden bestaat onze or uit 13 leden. Bij de laatste verkiezingen bleek het erg lastig te zijn om kandidaten te vinden en konden slechts 11 zetels bezet worden. In het afgelopen jaar zijn nog eens twee zetels vacant geworden, omdat een medewerker ontslag heeft genomen en een andere collega wegens ziekte langdurig is uitgevallen. Wij vragen ons af, of we nog wel kunnen functioneren als ondernemingsraad en of wij rechtsgeldig kunnen handelen.

Ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid voor de zieke werknemer: de muis in de val van een ingewikkeld toneelstukje in toga

Is de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer nog wel mogelijk sedert de invoering van de WWZ?

De weg naar de arbeidsmarkt

Jongeren, verenigd in Young & United, vragen aandacht voor de lage jeugdlonen. Een jongere in Nederland verdient erg weinig. Terwij1 in de meeste Europese landen jongeren 70%-80% van het minimumloon verdienen, ligt dat percentage in Nederland gemiddeld onder de 60% van het minimumloon. Een 17-jarige verdient rond de 40% van het minimumloon. Inmiddels worden de jongeren gesteund door linkse politieke partijen: de minister is door diverse fracties gevraagd een voorstel tot verhoging van het minimumjeugdloon te doen.

Vertrekregeling topfunctionarissen

Tegenwoordig mogen zogenaamde topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris van de WNT bepaald op  € 178.000.  In 2016 wordt het algemene maximum van de WNT € 179.000,–. Dit bedrag is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage, onkosten. Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Toffe peer!

Vanochtend las ik een uitspraak van de kantonrechter in Tilburg waarin hij de arbeidsovereenkomst met een docent ontbond. Deze docent toonde iets te amicaal gedrag in de omgang met leerlingen en met één leerlinge had hij veelvuldig contact via sociale media waarbij hij zich laatdunkend over een collega-docente had uitgelaten. Laatdunkend is dan weer zo’n typische uitdrukking van een beschaafde kantonrechter: de docent noemde zijn collega een irritante ouwe tang en een pokkewijf.

De vieze man

Een jonge meid, laten we haar voor het gemak Astrid noemen, krijgt haar eerste baan als secretaresse bij een ingenieursbureau. Ik stel mij zo voor dat zij dat vol trots aan haar ouders heeft verteld. Pap en mam ook helemaal trots natuurlijk. En met goede moed begint Astrid aan haar eerste job! De directeur van het ingenieursbureau en zijn echtgenote vertellen er wel bij dat ze zich op kantoor representatief moet kleden. Dat leek Astrid nogal wiedes. Al keek ze wel wat vreemd op toen haar verteld werd dat ze nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken moest dragen. Dat de directeur die kleding speciaal voor haar in het buitenland liet maken, gaf haar toch wel wat vertrouwen. Al bleef het natuurlijk ook wel een beetje raar: het stond haar misschien best goed, maar het voelde bepaald niet prettig. Toen ze die kleding liever niet meer wilde dragen, was haar directeur ontstemd. Ontslagen zou ze worden!

Misleiding!

Het is bijna 1 juli en dan treedt de wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Daar houden wij advocaten natuurlijk ook nu al rekening mee. Zo zat ik vanochtend nog met mijn collega Martijn twee zaken door te nemen met het oog op het nieuwe ontslagrecht. Wat was nu het beste voor onze klanten? Hoe zit dat overgangsrecht nu in elkaar en wat voor gevolgen heeft dat nieuwe recht nu voor onze twee klanten?

Payrollmedewerker telt mee bij het afspiegelingsbeginsel

Een payrollwerknemer is officieel in dienst bij een payrollwerkgever. Dit dienstverband is meestal niet meer dan een papieren constructie. Zijn werkzaamheden verricht hij namelijk bij een ander: de opdrachtgever, ook wel de materiele werkgever genoemd. Sinds 1 januari 2015 is het voor een payrollbedrijf moeilijker een payrollmedewerker te ontslaan. Dat is geregeld in het Ontslagbesluit. Vanaf 1 juli 2015 staat dit in de Ontslagregeling.

Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid

In juli 2014 heeft een elektrotechnische industriële onderneming een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend voor een van de werkvoorbereiders. Deze werknemer is lid van een vaste commissie van de ondernemingsraad, waarmee hij de status van lid van de ondernemingsraad heeft. Als reden voor de beëindiging geeft de onderneming op dat er sprake is van een verliessituatie, ten gevolge waarvan, na het doorlopen van een adviestraject met de ondernemingsraad, gereorganiseerd dient te worden. De kantonrechter heeft dit verzoek tot ontbinding afgewezen. Het verzoek werd onvoldoende gemotiveerd geacht en daarbij is niet komen vast te staan dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad. In januari 2015 probeert de onderneming het nog eens. Ditmaal wordt het verzoek beter gemotiveerd en oordeelt de kantonrechter dat de grond voor ontbinding geen verband houdt met het lidmaatschap van de ondernemingsraad. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2015 en kent aan de werknemer de vergoeding toe die voortvloeit uit het sociaal plan dat met de vakbonden overeengekomen is.

Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen, hoofdstuk 2

opgenomen in: L.G.Verburg en R.M.Beltzer, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Monografieën Sociaal recht 31, vierde druk, Deventer 2015, p. 37-75, ISBN 9789013130348, NUR 825-502. (geheel herschreven hoofdstuk vanwege WWZ)

1 2 3 4 5 6 10

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie