| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Staken in het onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 is er in het primair onderwijs een aantal keren gestaakt. Inzet bij die stakingen is vooral dat er meer geld naar het onderwijs moet ter bestrijding van de werkdruk en voor hogere salarissen. In dit artikel een overzicht over de actuele stand van zaken van het stakingsrecht waarbij de vraag aan de orde zal komen of er in het onderwijs belemmeringen zijn voor de uitoefening van het collectief actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Wet melding collectief ontslag en curator

opgenomen in E.J.R.Verwey, M.A,Broeders en Ph.W.Schreurs (red) De curator en het personeel, uitgave Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad Wolters Kluwer 2018, p.81-99. ISBN 978 90 13 14819 0, e-boek ISBN 97890 13 14820 6; NUR 827-704

Reorganiseren en collectiviteiten

opgenomen in ’Het reorganiserend vermogen in het arbeidsrecht in beweging, Congresbundel van Nationaal Arbeidsrechtcongres 2016, uitgegeven door SDU Uitgevers BV  Den Haag 2017, ISBN: 9789012399685; NUR 825, p. 65-87.

Rudi van der Stege: 25 jaar advocaat

25 jaar geleden is Rudi als advocaat in Utrecht bij ons kantoor begonnen. Een mooie periode, waar we graag even bij stil willen staan.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer.

Over de inhoud van het initiatiefvoorstel en de gevolgen van de implementatie van deze wet hebben wij voor de kennisbank Xpert Ambtenarenrecht een kennisdocument (‘Whitepaper’) geschreven dat inzicht kan bieden in wat overheidsorganisaties en -medewerkers te wachten staat. Dit document kunt u middels de link openen.

Bij vragen over dit document of dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Stakingsrecht verruimd

In kort geding zijn in 2013 door de voorzieningenrechter acties van vakbond FNV AbvaKabo verboden. De in deze uitspraak aan de orde zijnde collectieve acties in de vorm van bezettingen van of het versperren van de toegang tot meerdere locaties van verpleeg- en verzorginstellingen, werden door de kortgedingrechter en ook in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam, in strijd met de zogenoemde `spelregels’ geacht. Een collectieve actie zou volgens het Hof slechts geoorloofd zijn indien die van tevoren is aangekondigd en deze mag bovendien slechts worden ingezet als “ultimum remedium”, dat wil zeggen indien de vakbond geen andere middelen meer voorhanden heeft om tot het nagestreefde resultaat te komen. De Hoge Raad denkt bier echter anders over en vernietigt het arrest van het Hof.

Het cao-overleg in de sectoren. De stand van zaken

opgenomen in Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering, J.Uijlenbroek (red), p. 185-201, Uitgave CAOP Den Haag, ISBN 978-94-90171-13-1

Rechter verbiedt CAO-acties cybertop

De NPB, ACP, ANPV en VMHP zijn teleurgesteld over het besluit van de Rechtbank Den Haag om de voorgenomen CAO-acties tijdens de internationale cybertop op donderdag 16 april te verbieden. ‘We vinden het jammer dat de rechter het belang van de Nederlandse staat bij een ongestoord verlopende cybertop zwaarder heeft laten wegen dan het recht van politiemedewerkers op actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden,’ aldus de politiebonden. ‘Wij gaan met dubbele kracht verder met het voorbereiden van andere acties. Uiteraard kan de minister van Veiligheid en Justitie deze acties voorkomen door snel met een beter aanbod te komen voor een nieuwe politie-CAO.

Staken, niet meer van deze tijd?

“Staken levert niks op, daarom doet De Unie dat niet meer. Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het Malieveld zeker niet. Wat helpt, is een goed gesprek met de werkgevers over waar ook wij werknemers met dit land naar toe willen”. Deze ferme uitspraken deed de voorzitter van vakbond De Unie onlangs.

Caleidoscopische blik op het cao-recht 2012-2013

Caleidoscopische blik op het cao-recht 2012-2013, p.29-35 en met J.L.A.Helmer, Conclusie p. 65-68.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie