| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Afspraken en interpretatie

Dit derde artikel over het instemmingsrecht handelt over de rolverdeling tussen de vakbonden en de ondernemingsraad. Welke rol kan de OR spelen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden?

Gluurapparatuur

In de krant lazen we over het toenemende gebruik van monitoring- software door werkgevers. Met deze ‘gluurapparatuur’ kunnen werkgevers o.a. controleren of de collega’s aan het werk zijn en wat zij doen op een dag. De OR heeft nagevraagd of bij ons zulke software wordt gebruikt. Navraag bij IT leverde op, dat sinds april op elk device van ons bedrijf monitoringssoftware is geïnstalleerd. De OR is hierover niet geïnformeerd. Wat nu?

'Nieuwe feiten' of niet?

De OR van Mitsubishi (MTEE) heeft op 17 november 2020 positief geadviseerd over een reorganisatie. Daarbij komen veel arbeidsplaatsen te vervallen, mits wordt voldaan aan 23 voorwaarden.

Geen advies gevraagd!

‘Wij zijn een OR van een zorginstelling met 90 medewerkers. Per toeval kwamen we erachter, dat er een verkapte reorganisatie wordt doorgevoerd. Twaalf collega’s kregen tegelijk de boodschap dat zij worden ontslagen omdat zij niet voldoende zouden functioneren. Voor allen kwam dit onverwachts. Inmiddels zijn wel al vier collega’s akkoord gegaan met een voorstel. De OR is niet betrokken bij deze plannen. Wat kan de OR doen?’

Het instemmingstraject

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid voor ondernemingsraden. Ditmaal bespreek ik het instemmingstraject. Wat moet een or doen als er geen instemming is gevraagd? Wanneer moet de or de nietigheid inroepen?

Wat valt onder het instemmingsrecht?

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid voor ondernemingsraden. Wanneer is dit van toepassing en hoe kan de ondernemingsraad er het beste gebruik van maken?

Thuiswerkregeling

Door de coronamaatregelen hebben wij in het afgelopen jaar vrijwel uitsluitend vanuit huis gewerkt, terwijl dit vroeger niet was toegestaan. In veel opzichten bevalt dit zowel de werknemers als de directeur. De or is met de bestuurder in overleg over de vaststelling van een thuiswerkregeling. Waar moeten we op letten?

Leaseauto is arbeidsvoorwaarde en ondanks instemming OR, géén eenzijdige wijziging toegestaan

Het gaat in deze casus over een werknemer die in 2008 in de functie van contractmanager in dienst is getreden bij de werkgever. Uiteindelijk bekleedt hij de functie van senior legal counsel. Bij indiensttreding heeft hij de beschikking gekregen over een leaseauto. Op dat moment gold binnen de organisatie een leaseregeling waarin onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds een functioneel representatieve leaseauto voor een ambulante functie en anderzijds arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s. Aan de werknemers werd een functionele leaseauto toegekend, evenals een tankpas voor binnen- en buitenland. Verder is van belang dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer en in de leaseregeling een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Het OR-reglement: wat legt de OR allemaal vast?

Iedere ondernemingsraad is verplicht een reglement op te stellen. Daarin staan de onderwerpen die bij of krachtens de WOR ter regeling aan de or zijn opgedragen of overgelaten.  Dat volgt uit artikel 8 van de WOR. Hoe vrij is de or hierin?

WOR bij de overheid: Rechtspraak strikter dan bedoeld

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geldt sinds 1995 ook voor de overheidssectoren en is sindsdien de raamwetgeving voor alle ondernemingsraden in ons land. Maar wat betekenen de bijzondere bepalingen?

1 2 3 33

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie