| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Op 1 september jl. is door het kabinet een verzamelwet ingediend bij de Tweede Kamer waarin een tweetal wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden wordt voorgesteld (Artikel XIX Wet op de ondernemingsraden, Verzamelwet SZW 2022). De eerste wijziging betreft het moment waarop werknemers kiesgerechtigd en verkiesbaar worden voor de OR en het moment waarop flexkrachten -zoals uitzendkrachten en gedetacheerden- bij OR verkiezingen worden betrokken. De tweede wijziging ziet op de personen die in een vaste OR commissie kunnen worden vertegenwoordigd.

Thuiswerken na corona

De aanleiding is niet fraai, maar dankzij de coronacrisis hebben werknemers en werkgevers met eigen ogen gezien dat uitgebreid thuiswerken heel goed mogelijk is. Waar werkgevers zich eerder niet konden voorstellen dat al het personeel thuis zou werken, werd men er nu toe gedwongen. Digitale veranderingen werden versneld doorgevoerd. Het ondenkbare werd denkbaar, medewerkers bleken thuis productief, de traditionele ontmoeting bij het koffie apparaat werd een teams meeting. En door de verminderde reisbewegingen daalde de Co2 uitstoot en de druk op het OV. De balans werk – privé werd veelal beter, maar werknemers misten ook collegiaal contact en momenten van samenwerken.

Afspraken en interpretatie

Dit derde artikel over het instemmingsrecht handelt over de rolverdeling tussen de vakbonden en de ondernemingsraad. Welke rol kan de OR spelen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden?

Gluurapparatuur

In de krant lazen we over het toenemende gebruik van monitoring- software door werkgevers. Met deze ‘gluurapparatuur’ kunnen werkgevers o.a. controleren of de collega’s aan het werk zijn en wat zij doen op een dag. De OR heeft nagevraagd of bij ons zulke software wordt gebruikt. Navraag bij IT leverde op, dat sinds april op elk device van ons bedrijf monitoringssoftware is geïnstalleerd. De OR is hierover niet geïnformeerd. Wat nu?

'Nieuwe feiten' of niet?

De OR van Mitsubishi (MTEE) heeft op 17 november 2020 positief geadviseerd over een reorganisatie. Daarbij komen veel arbeidsplaatsen te vervallen, mits wordt voldaan aan 23 voorwaarden.

Geen advies gevraagd!

Een OR van een zorginstelling met 90 medewerkers komt er per toeval achter dat er een verkapte reorganisatie wordt doorgevoerd. Op een bepaald moment blijkt dat twaalf collega’s tegelijk de boodschap kregen dat zij zullen worden ontslagen omdat zij niet voldoende zouden functioneren. Voor allen komt dit onverwachts. Inmiddels zijn wel al vier collega’s akkoord gegaan met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De OR is door de ondernemer niet betrokken bij deze plannen. Volgens de bestuurder is er geen sprake van een adviesplichtig besluit (een reorganisatie).

Het instemmingstraject

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid voor ondernemingsraden. Ditmaal bespreek ik het instemmingstraject. Wat moet een or doen als er geen instemming is gevraagd? Wanneer moet de or de nietigheid inroepen?

Wat valt onder het instemmingsrecht?

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid voor ondernemingsraden. Wanneer is dit van toepassing en hoe kan de ondernemingsraad er het beste gebruik van maken?

Thuiswerkregeling

Door de coronamaatregelen hebben wij in het afgelopen jaar vrijwel uitsluitend vanuit huis gewerkt, terwijl dit vroeger niet was toegestaan. In veel opzichten bevalt dit zowel de werknemers als de directeur. De or is met de bestuurder in overleg over de vaststelling van een thuiswerkregeling. Waar moeten we op letten?

Leaseauto is arbeidsvoorwaarde en ondanks instemming OR, géén eenzijdige wijziging toegestaan

Het gaat in deze casus over een werknemer die in 2008 in de functie van contractmanager in dienst is getreden bij de werkgever. Uiteindelijk bekleedt hij de functie van senior legal counsel. Bij indiensttreding heeft hij de beschikking gekregen over een leaseauto. Op dat moment gold binnen de organisatie een leaseregeling waarin onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds een functioneel representatieve leaseauto voor een ambulante functie en anderzijds arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s. Aan de werknemers werd een functionele leaseauto toegekend, evenals een tankpas voor binnen- en buitenland. Verder is van belang dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer en in de leaseregeling een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

1 2 3 33

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie