| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Vervanging

Onze ondernemingsraad bestaat uit zeven leden. Een van de OR-leden is sinds enkele maanden ziek en naar verwachting gaat dit nog een tijd duren. Blijft onze collega lid van de ondernemingsraad, ook als hij langdurig afwezig is? En kunnen wij vervanging voor hem regelen?

De procedure bij de kantonrechter

GOED GEMOTIVEERD EN TIJDIG KUN JE INSTEMMING WEIGEREN

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid voor ondernemingsraden. In dit laatste artikel van deze reeks bespreek ik de procedure bij de kantonrechter.

MURW

Ik ben OR-voorzitter van een stichting in de jeugd- en welzijnssector. Onze OR is murw geslagen door voortdurende conflicten met onze bestuurder. Het ene geschil lijkt net te zijn opgelost, en dan dient het volgende zich alweer aan. Inmiddels zijn twee OR-leden uit frustratie opgestapt. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Faciliteiten voor de OR

Ondernemingsraden (en hun commissies) hebben voldoende faciliteiten nodig om het OR-werk goed te kunnen doen. Dat betekent dat de OR voldoende tijd moet hebben om zijn werk te kunnen doen, én moet kunnen beschikken over de noodzakelijke voorzieningen.

Per stafdienst een or instellen?

Bij de Belastingdienst is de topstructuur gewijzigd. Als gevolg daarvan is ook de medezeggenschapsstructuur gewijzigd.

Individuele kwesties

Ik word als voorzitter van de or regelmatig benaderd door collega’s die zelf een probleem met HR of met de werkgever hebben. Onlangs vroeg een collega mij of ik aanwezig wil- de zijn bij een functioneringsgesprek. Ik weet niet goed wat ik hiermee moet. De or heeft een goede relatie met de bestuurder en ik heb het gevoel dat die onder druk komt te staan als de or zich te actief gaat bemoeien met individuele zaken. Wat moet ik doen?

Wijziging Wet op de ondernemingsraden

Op 1 september jl. is door het kabinet een verzamelwet ingediend bij de Tweede Kamer waarin een tweetal wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden wordt voorgesteld (Artikel XIX Wet op de ondernemingsraden, Verzamelwet SZW 2022). De eerste wijziging betreft het moment waarop werknemers kiesgerechtigd en verkiesbaar worden voor de OR en het moment waarop flexkrachten -zoals uitzendkrachten en gedetacheerden- bij OR verkiezingen worden betrokken. De tweede wijziging ziet op de personen die in een vaste OR commissie kunnen worden vertegenwoordigd.

Thuiswerken na corona

De aanleiding is niet fraai, maar dankzij de coronacrisis hebben werknemers en werkgevers met eigen ogen gezien dat uitgebreid thuiswerken heel goed mogelijk is. Waar werkgevers zich eerder niet konden voorstellen dat al het personeel thuis zou werken, werd men er nu toe gedwongen. Digitale veranderingen werden versneld doorgevoerd. Het ondenkbare werd denkbaar, medewerkers bleken thuis productief, de traditionele ontmoeting bij het koffie apparaat werd een teams meeting. En door de verminderde reisbewegingen daalde de Co2 uitstoot en de druk op het OV. De balans werk – privé werd veelal beter, maar werknemers misten ook collegiaal contact en momenten van samenwerken.

Afspraken en interpretatie

Dit derde artikel over het instemmingsrecht handelt over de rolverdeling tussen de vakbonden en de ondernemingsraad. Welke rol kan de OR spelen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden?

Gluurapparatuur

In de krant lazen we over het toenemende gebruik van monitoring- software door werkgevers. Met deze ‘gluurapparatuur’ kunnen werkgevers o.a. controleren of de collega’s aan het werk zijn en wat zij doen op een dag. De OR heeft nagevraagd of bij ons zulke software wordt gebruikt. Navraag bij IT leverde op, dat sinds april op elk device van ons bedrijf monitoringssoftware is geïnstalleerd. De OR is hierover niet geïnformeerd. Wat nu?

1 2 3 34

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie