| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Werken in tijden van (corona-)crisis

Een groot deel van de wereld is in de ban van het Coronavirus. Veel mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid en die van anderen en passen hun gedrag, al dan niet opgedragen of geadviseerd door overheden of werkgevers, daar op aan.

Ook in economische zin is sprake van een ongekende situatie. Veel bedrijven in Nederland zijn tot stilstand gebracht, of draaien nog maar voor een gedeelte. Ik hoef u de voorbeelden eigenlijk niet te noemen. U kent ze. KLM, IKEA, De Bijenkorf, de gehele horeca, de culturele sector etc. etc.

Now and W(o)W

Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen, hebben een grote impact op werknemers, zzp-ers en bedrijven. Veel ondernemers en verenigingen, zoals restaurants, cafés en sportclubs, moeten tijdelijk hun deuren sluiten of hebben veel minder vraag. Werknemers vragen zich thuis af of hun baan er straks nog is en zzp-ers zien dat opdrachten worden afgezegd en hebben tijdelijk (veel) minder werk.’

Zo begint de brief van afgelopen maandag 17 maart aan de kamer van het kabinet.

Er komt een heel pakket aan maatregelen. Het kabinet probeert aan iedereen die voor zijn inkomen afhankelijk is van werk, te denken.

Het advies van de OR: Wanneer en waarover?

Art. 25 lid 1 WOR noemt 13 onderwerpen waarover advies moet worden gevraagd. En 12 keer staat er dat alleen advies moet worden gevraagd als er sprake is van een belangrijk besluit.

Benadeling

Wij zijn een or van een woningbouwvereniging. In de afgelopen jaren moesten wij een aantal keer constateren, dat individuele or-leden in normale werkoverleggen worden aangesproken op zaken die zij tijdens de overlegvergadering ter sprake hadden gebracht. Eén van de or-leden kreeg onlangs een matige beoordeling, onder meer vanwege uitlatingen tijdens verschillende overlegvergaderingen. Wat kunnen wij doen?

WNRA

Wij zijn de ondernemingsraad van een gemeente. Vanwege de inwerkingtreding van de Wnra is er bij ons onduidelijkheid ontstaan over de afbakening van de rol van de ondernemingsraad ten opzichte van de positie van de vakbonden. Hoe zit dit?

Normalisering van collectief overleg en de OR

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor heeft een grote groep ambtenaren niet langer een aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De invoering van de Wnra en het vervallen van de rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld het CAP, het ARAR en CAR/UWO brengen ook veranderingen mee in de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden bij de overheid tot stand komen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, of de ondernemingsraden ten opzichte van de vakorganisaties een grotere rol krijgen bij de vorming van arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Eerst wordt de wijze waarop het collectief overleg voor inwerkingtreding van de Wnra plaatsvond besproken. Vervolgens worden de wijzigingen in het overleg toegelicht en worden de bepalingen zoals opgenomen in de cao’s Rijk, Gemeenten en Provincies behandeld.

Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2018- juli 2019

In deze kroniek zal ik de ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht in het afgelopen jaar in kaart brengen. Aandacht zal worden besteed aan ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving (par. 1), het adviesrecht (par. 2), het instemmingsrecht (par. 3) en tot slot zal nog aandacht worden besteed aan rechtspraak over Europese ondernemingsraden (par. 4).

Pensioen

Wij zijn de ondernemingsraad van een groothandel. Onze bestuurder heeft ons in een algemeen overleg terloops laten weten dat er in de toekomst het een en ander zal gaan veranderen in onze pensioenregeling. Dit zou te maken hebben met de lage rentestand. Wij worden hier verder niet bij betrokken. Klopt dit wel?

OR instellen

Wij zijn twee werknemers, tevens vakbondslid, werkzaam bij een groothandel. In ons bedrijf werken ongeveer 100 werknemers. Er is echter geen ondernemingsraad. Wij komen beiden vanuit een ander bedrijf waar wel een OR was ingesteld en wij stelden dat zeer op prijs. We verwachten ook dat er op korte termijn een grote reorganisatie zal worden aangekondigd, en denken dat het slim is om een or te hebben. Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Recht op scholing

Onze ondernemingsraad is pas net geïnstalleerd. Wij willen graag een cursus volgen en hebben bij een scholingsinstituut een offerte opgevraagd en die aan de bestuurder doorgestuurd. Onze bestuurder vindt het tarief veel te hoog en vindt het daarnaast ook niet nodig dat wij op cursus gaan, aangezien een aantal or-leden in het verleden al cursussen hebben gevolgd. Wat moet de or nu doen?

1 2 3 4 31

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie