| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Stemhokjes

De betrokkenen bij de medezeggenschap verkeren in verwarring. Geïnspireerd door de gebeurtenissen na de gemeenreraadsverkiezingen in Oekraïne aan de Maas, buiten verkiezingstijd ook wel Rotterdam geheten. Er gaan stemmen op die beweren dat waarschijnlijk geen enkele ondernemingsraad rechtsgeldig is verkozen. Zou het echt zo erg zijn?

Wat als de bestuurder het or-advies niet afwacht?

Eerst de achtergronden: de or van een zorginstelling krijgt de vraag van de bestuurder om binnen zes weken te adviseren over het voornemen te gaan fuseren met twee andere zorginstellingen. Bij de adviesaanvraag is ter informatie een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden en een rapport van een externe deskundige toegevoegd. Uit het rapport blijkt dat 35 fte komen te vervallen. De or is van mening dat hij niet voldoende is geïnformeerd. Ook hebben ze nog geen sociaal plan gezien, evenmin als een ondernemingsplan. Bovendien is niet duidelijk welke werknemers boventallig worden verklaard. De or heeft de bestuurder laten weten niet binnen zes weken te kunnen adviseren omdat er nog informatie ontbreekt.

Vorstverlet

De verkiezingen voor de gemeenteraad. U zult in alle wijsheid tot een keuze gekomen zijn. In de tempel van de democratie dient u met deze zelfde wijsheid eens in de paar jaar de ondernemingsraad te kiezen. Als kandidaat hoopt u dan op de wijsheid van uw collega’s. Dat ze maar weer op u zullen stemmen.

Wijziging in de regeling bedrijfscommissies

Op 25 september 2009 heeft de bestuurskamer van de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd over de herziening van het stelsel van bedrijfscommissies. In deze brief komen drie herzieningsvoorstellen aan de orde.

Niet appels met peren vergelijken

Een ondernemer wil van een regionale indeling over stappen naar een structuur per hoofdproces. De or krijgt op verschillende momenten andere cijfers over de omvang van het personeelsbestand, de inkrimping, de niet direct plaatsbare medewerkers en formatieplaatsen voor herplaatsingkandidaten. Dit is van belang voor het uitgebrachte advies en het besluit.

Overdracht van werkzaamheden

Zoals ongetwijfeld is opgevallen, heeft deze rubriek een andere naam gekregen (zie onderaan). Met andere woorden: er is sprake van opvolging. Parallel aan deze opvolging speelt de volgende vraag in relatie tot medezeggenschap. Hoe wordt er eigenlijk in geval van or-verkiezingen en het aantreden van een (vrijwel) nieuwe or de continuïteit van het or-werk gewaarborgd?

Verliefd

Verliefde werknemers zijn gelukkig. Gelukkige mensen komen tot betere prestaties. Hoe meer liefde op de werkplek, hoe beter.

De toekomst van de medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever

L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet (red.) Deventer: 2009 (VvA nr. 37) VIII + 150 p. 90 13 06737 8

De WOR is zo gek nog niet

Door Loe Sprengers en Josee Lammers

Wijzigingen nationaal niveau
Wijzigingen internationale paragraaf
Geen ingrijpende wetsaanpassing

Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders

Prof. mr. L.C.J. Sprengers[i]   De kredietcrisis heeft de gevaren van het met een te grote schuldenlast financieren van bedrijfsovernames door private equity funds als ook het te zeer gericht zijn op kortetermijnwinst door hedge funds duidelijk gemaakt.. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze een ondernemingsraad een rol kan spelen bij besluiten van activistische aandeelhouders. Enerzijds kunnen ondernemingsraden meer gebruik maken van de bevoegdheden die de WOR biedt. Het maken van afspraken met activistische aandeelhouders in het kader van de adviesprocedure voordat zij de aandelen overnemen kan daarbij een belangrijke rol spelen. Anderzijds is uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad aan te raden, met name de mogelijkheid om een enquêteprodure te starten.

1 27 28 29 30

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie