| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Stappen in besluitvorming

Het eerste artikel uit deze reeks gaf een overzicht van mogelijke vormen van fusies en overnames. In dit tweede artikel gaan we in op een aantal stappen die in de besluitvorming zijn te onderscheiden en de mogelijke rol van de or daarbij.

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies neemt toe. De or heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende besluiten zoals een fusie. Welke soorten fusies moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen?

De OR bestaat (toch) nog, maar wordt niet (tijdig) om advies gevraagd

Een spoorwegonderneming wenst de werkzaamheden van de financiële afdeling naar Warschau te verplaatsen. Op het moment dat de ondernemingsraad zijn adviesrecht hieromtrent wil uitoefenen, stelt de bestuurder zich (plots) op het standpunt dat de ondernemingsraad heeft opgehouden te bestaan, omdat de onderneming in Nederland onder de instellingsgrens van de WOR is gezakt. Tegelijkertijd vraagt men wel advies aan de OR. Mede omdat dit advies te laat wordt gevraagd gaat de OR naar de Ondernemingskamer.

Besluit omvorming naar NV redelijk

Voor OR Informatie heeft Loe Sprengers de beschikking van de Ondernemingskamer van 3 februari 2017 inzake Holland Casino becommentarieerd. Deze beschikking maakt duidelijk, dat de rechter een grote mate van vrijheid laat aan de ondernemer om de keuzes te maken die hij als ondernemer van belang vindt.

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht”, 8e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13419 3 ; NUR 827-715, p. 1801-1964.

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”, 9e druk, Deventer, Kluwer, 2016,ISBN 978 90 13 13698 2 ; ISBN 978 90 13 13698 9 (E-book)  NUR 825-502, p. 605-762.

Alleen informeren over bevoegdheden volstaat niet

Private equity en werknemervertegenwoordiging

Actief informeren van or’s over hun bevoegdheden, dat is de reactie van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) op de initiatieven vanuit de politiek om excessen van private equity aan te pakken.
Wij pleiten voor afspraken maken met bonden en ondernemingsraden. Zij zijn ten slotte vaak de enige partijen die na overname de private equity aan afspraken kan houden.

OR en medezeggenschaps- en vennootschapsrecht: torn between two lovers?

Op 27 november 2014 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). In het academisch jaar 2013/2014 zijn vier proefschriften verschenen waarin werd ingegaan op verschillende aspecten van het medezeggenschaps- en vennootschapsrecht.

Op het snijvlak medezeggenschaps- en vennootschapsrecht

Onder die titel vond op 27 november 2014 een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van de vier proefschriften die in het academisch jaar 2013/2014 zijn verschenen, die betrekking hadden op verschillende aspecten van het medezeggenschapsrecht en het ondernemingsrecht.[1]

Overheid onder SER-Fusiegedragsregels

Sinds de laatste wijziging van de SER-Fusiegedragsregels 2000 is er binnen de overheidssectoren veel veranderd. Wanneer de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren wordt aangenomen, zal het grootste deel van de ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen. De regels van het collectief arbeidsrecht zijn dan ook van toepassing op overheidswerkgevers en de vakorganisaties. Het uitgangspunt bij de normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is de rechtspositie vorm te geven zoals in de marktsector, tenzij de positie van de overheid zo bijzonder is dat deze aparte regelgeving vergt. Niet valt in te zien waarom het overleg met de vakorganisaties over fusies bij de overheid afwijkend geregeld zou moeten worden. Er is dan ook een goede reden om de werkingssfeer van de SER-Fusiegedragsregels uit te breiden tot alle sectoren, inclusief de overheidssectoren waar op basis van een arbeidsovereenkomst wordt gewerkt. Deze ontwikkeling kan ook aanleiding zijn om de SER-Fusiegedragsregels van een wettelijke basis te voorzien. Overwogen kan worden om aan te sluiten bij de Wet melding collectief ontslag, die voor een groot deel vergelijkbare informatie- en overlegbepalingen kent. Het ligt voor de hand om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam de taak toe te bedelen om geschillen over de fusiegedragsregels te beoordelen.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie